โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน กันยายน-พฤศจิกายน

โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน กันยายน-พฤศจิกายน เริ่ม 13,900 บาท โปรโมชั่นพิเศษทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน นามิ เรียลไบท์


ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ - หมู่บ้านอังกฤษ - ปั่นเรียลไบท์ วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน และฮงแด N SEOUL TOWER – พระราชวังเคียงบ๊อค พิเศษ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM KAT


โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน เดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2559Travel Korea

  วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

(สายการบิน ดูที่ตารางบินท้ายตาราง จะแจ้งท่านก่อนเดินทาง)

  วันที่สอง สนามบินอินชอน – ONE MOUNT SNOW PARK - หมู่บ้านอังกฤษ – ปั่นเรียลไบท์ - เกาะนามิ

01.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซลโดย สายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ002 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง)

08.25 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่งโมง)

นำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร บริการ เมนู อูด้งร้อน สไตล์เกาหลี (มื้อที่ 1)

ท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK เราจะให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งการพักผ่อนกลางแจ้งและในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล ภายในมีการจัดแบ่งโซนออกเป็นฟิตเนส กอล์ฟคลับ ศูนย์อาหาร ร้านค้าช้อปปิ้ง สวนน้ำแข็ง สวนหิมะ สวนน้ำขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าและเครื่องเล่นในสโนว์ปาร์ค) อัตราค่าบริการภายในสโนว์ปาร์ค โดยประมาณ ข้อ 1. ค่าเข้าสโนว์ปาร์ค 15,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ข้อ 2. ค่าเช่าเสื้อแจ็กเก็ตสกี 5,000 วอนต่อ 1 ท่าน ข้อ 3. สุนัขลากล้อเลื่อนสำหรับเด็กเท่านั้น 9,000 วอน ต่อ 1 ท่าน

เที่ยง บริการ เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (มื้อที่ 2) อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีที่โด่งดังต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและชมความน่ารักโดยรอบ **ท่านเดินทางไปปั่น RAIL BIKE **ท่านจะได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน 4 ล้อแบบพิเศษไปตามรางรถไฟตลอดเส้นทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขาสลับซับซ้อน

จากนั้นนำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกับสุสานนายพลนามิ (Tomb of General Nami) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 17 ท่านเป็นผู้มีความสามารถนำทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับตำแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่ร้ายโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับรูปปั้นของเบยองจุนและแชงอีจู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรือกลับจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน

เย็น บริการ เมนูโอซัม บูลโกกิ คือปลาหมึกสดและหมูหมักเกาหลี หมักจนได้ที่ผัด ทานกับน้ำซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม (มื้อที่ 3)

ที่พัก นำท่านสู่ JM HOTEL, SIHEUNG TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า


  วันที่สามวัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน - โชว์ DRUM KAT (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา นำท่านชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า ขนาดใหญ่สีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลำตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านั้นที่ทำมาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่นี่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยที่มีความสูงถึง 8 เมตร เมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ส่วนด้านบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ที่นี่ท่านสามารถทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาวัดและเขียนชื่อไว้บนหลังคาเหมือนของไทยเราด้วย วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค์

เที่ยง บริการ เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ (มื้อที่ 5) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิดกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ำซุปสาหร่าย

บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปี

เย็น บริการ เมนูบุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง เสิร์ฟไม่อั้น (มื้อที่ 6)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านทงแดมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง

จากนั้นนำท่านชมโชว์พิเศษ DRUM KAT จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ ซึ่งเป็นการแสดงการตีกลองที่ได้รับการฝึกฝนมาจนเชียวชาญและน่าประทับใจ

ที่พัก ท่านเข้าสู่ที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า


  วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC OUTLETS เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย จากนั้นผ่านชมบลูเฮาส์ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) ผ่านชมอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นชมพระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.1392-1910) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชว์การเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีโชว์ทั้งหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น.

เที่ยง บริการ เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม (มื้อที่ 8) อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ หรือหากท่านใดพอมีเวลาจะข้ามฝั่งถนนไปเยี่ยมชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรีนิทรรศการดอกไม้ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลองให้ชาวเกหลีได้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

จากนั้นนำท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟต์) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการ Shabu Shabu สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (มื้อที่ 9)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าจำนวนมากในแต่ละวัน

ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า


  วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับรวมถึงสถาบันต่างๆว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง

นำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิก แดฮักเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด" ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสำอาง และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยา ถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี

ท่านชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ สัมผัสอากาศหนาวสุดขั้วภายใน ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา ให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่าย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบพิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง บริการเมนู จิมดัก (มื้อที่ 11) ลักษณะเป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิเป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน

19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ001 หรือตามสายการบินที่เราแจ้งก่อนเดินทาง ดูที่ตารางบินท้ายตาราง

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 20.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2203

  หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


  ตารางบิน

สายการบิน

BKK-ICN

เวลาออก

เวลาถึง

ICN-BKK

เวลาออก

เวลาถึง

Eastar Jet (ZE)

ZE51222.2006.00+1ZE51117.2021.20

Jin Air (LJ)

LJ00201.0508.25LJ00119.5523.35

T’way (TW)

TW10201.2508.35TW10120.0500.10+1

Jeju Air (7C)

7C220400.1008.407C220320.0523.59

  อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคา

29 ส.ค - 2 ก.ย. 59

14,900.-
30 ส.ค - 3 ก.ย. 5914,900.-
31 ส.ค - 4 ก.ย. 5914,900.-
1 - 5 ก.ย. 5914,900.-
2 - 6 ก.ย. 5914,900.-
3 - 7 ก.ย. 5914,900.-
4- 8 ก.ย. 5913,900.-
5 - 9 ก.ย. 5913,900.-
6 - 10 ก.ย. 5914,900.-
7 - 11 ก.ย. 5914,900.-
8 - 12 ก.ย. 5914,900.-
11 - 15 ก.ย. 5913,900.-
12 - 16 ก.ย. 5913,900.-
13 - 17 ก.ย. 5914,900.-
14 - 18 ก.ย. 5914,900.-
15 - 19 ก.ย. 5914,900.-
18 - 22 ก.ย. 5913,900.-
19 - 23 ก.ย. 5913,900.-
20 - 24 ก.ย. 5914,900.-
21 - 25 ก.ย. 5914,900.-
22-26 ก.ย. 5914,900.-
23- 27 ก.ย. 5914,900.-
25 - 29 ก.ย. 5913,900.-
26 - 30 ก.ย. 5913,900.-
27 ก.ย.-1 ต.ค 5914,900.-
28 ก.ย.-2 ต.ค 5914,900.-
29 ก.ย.-3 ต.ค 5914,900.-
30 ก.ย.-4 ต.ค 5914,900.-
1-5 ต.ค 5916,900.-
2-6 ต.ค 5915,900.-
3-7 ต.ค 5916,900.-
4-8 ต.ค 5916,900.-
5-9 ต.ค 5916,900.-
2-6 ต.ค 5915,900.-
3-7 ต.ค 5916,900.-
4-8 ต.ค 5916,900.-
5-9 ต.ค 5916,900.-
6-10 ต.ค 5916,900.-
7-11 ต.ค 5916,900.-
8-12 ต.ค 5916,900.-
9-13 ต.ค 5915,900.-
10-14 ต.ค 5916,900.-
11-15 ต.ค 5916,900.-
13-17 ต.ค 5916,900.-
14-18 ต.ค 5916,900.-
15-19 ต.ค 5916,900.-
16-20 ต.ค 5915,900.-
17-21 ต.ค 5916,900.-
18-22 ต.ค 5916,900.-
19-23 ต.ค 5918,900.-
20-24 ต.ค 5919,900.-
21-25 ต.ค 5919,900.-
22-26 ต.ค 5918,900.-
23-27 ต.ค 5918,900.-
24-28 ต.ค 5918,900.-
25-29 ต.ค 5916,900.-
26-30 ต.ค 5916,900.-
27-31 ต.ค 5916,900.-
28 ต.ค-1 พ.ย 5916,900.-
29 ต.ค-2 พ.ย 5916,900.-
30 ต.ค-3 พ.ย 5916,900.-
31 ต.ค-3 พ.ย 5916,900.-
1-5 พ.ย 5915,900.-
2-6 พ.ย 5915,900.-
3-7 พ.ย 5915,900.-
4-8 พ.ย 5915,900.-
5-9 พ.ย 5915,900.-
6-10 พ.ย 5914,900.-
7-11 พ.ย 5915,900.-
8-12 พ.ย 5915,900.-
9-13 พ.ย 5915,900.-
10-14 พ.ย 5915,900.-
11-15 พ.ย 5915,900.-
12-16 พ.ย 5915,900.-
13-17 พ.ย 5914,900.-
14-18 พ.ย 5915,900.-
15-19 พ.ย 5915,900.-
16-20 พ.ย 5915,900.-
17-21 พ.ย 5915,900.-
18-22 พ.ย 5915,900.-
19-23 พ.ย 5915,900.-
20-24 พ.ย 5914,900.-
21-25 พ.ย 5915,900.-
22-26 พ.ย 5915,900.-
23-27 พ.ย 5915,900.-
24-28 พ.ย 5915,900.-
25-29 พ.ย 5915,900.-
26-30 พ.ย 5915,900.-
27 พ.ย-1 ธ.ค 5914,900.-
28 พ.ย-2 ธ.ค 5915,900.-
29พ.ย-3 ธ.ค 5915,900.-
30 พ.ย-4 ธ.ค 5915,900.-

ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน

หมายเหตุ ตั๋วของสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่งได้เป็นการสุ่มที่นั่งแบบ Random การจัดที่นั่งบินเครื่องบินเป็นไปตามสายการบินเป็นผู้กำหนด งดการคืนบัตรโดยสาร หรือขอคืนเงินบางส่วนในกรณีเดินทางไม่ได้ หรือยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเป็นเหมาจ่ายแบบกรุ๊ป

  อัตราค่าบริการนี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเอง

  ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

  ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 25 กก.

  ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่าน้ำหนักกระเป่า 15 กก/ท่าน หากเกินกว่านี้ท่านต้องจ่ายเองกับสายการบิน


  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,000 บาท/ต่อท่านตลอดทริป จ่ายในวันเดินทางที่สุวรรณภูมิ

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว
3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)


  หมายเหตุ

 • จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป
 • เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท หรือ 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 5,000–10,000 บาท และอื่นๆ
ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบ หากพาสปอร์ตลูกค้ามีอายุไม่ถึง 6 เดือน ในวันเดินทางไปและกลับ


 

 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

  หมายเหตุ

 • ที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ในวันที่ทาง บริษัทจำเป็นต้องเข้าร้านค้าของทางรัฐบาลเกาหลี ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการ
 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ

 กรุณาตรวจเช็คอายุพาสปอร์ตให้มีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ.วันเดินทางไป-กลับ ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากพาสปอร์ตลูกค้ามีอายุไม่ถึง 6 เดือน
 ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel ,หรือ @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779