โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน ดูซากุระ เริ่ม 16,900

เกาหลี มีนาคม เมษายน พฤษภาคม เริ่ม 16,900 บาท


ทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน มี.ค เม.ย. พ.ค.

ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ - หมู่บ้านอังกฤษ - ปั่นเรียลไบค์ วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน และฮงแด N SEOUL TOWER - พระราชวังเคียงบ๊อค

พิเศษ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM CAT

โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน เริ่ม 16,900 บาทTravel Korea

 วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 21.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY (TW) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก


 วันที่สอง กรุงเทพฯ - อินชอน (เกาหลี) - หมู่บ้านฝรั่งเศส - ชุนชอน - เกาะนามิ - ปั่นเรียลไบท์ - ซูวอน(-/L/D)

 01.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซลโดย สายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW102 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) หรือ สายการบิน JIn air หรือ เจจูแอร์

08.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่งโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK เราจะให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งการพักผ่อนกลางแจ้งและในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล ภายในมีการจัดแบ่งโซนออกเป็นฟิตเนส กอล์ฟคลับ ศูนย์อาหาร ร้านค้าช้อปปิ้ง สวนน้ำแข็ง สวนหิมะ สวนน้ำขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าเข้าสโนว์ปาร์ค ท่านละ 600 บาท หรือ 15,000 วอน // ค่าเช่าเสื้อแจ็กเก็ต ท่านละ 200 บาท หรือ 5,000 วอน // ค่ากิจกรรมสุนัขลากล้อเลื่อน (เฉพาะเด็ก) ท่านละ 360 บาท หรือ 9,000 วอน // ค่าถุงมือ 40 บาท หรือ 1000 วอน)

 เที่ยง บริการ เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (มื้อที่ 1) อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีที่โด่งดังต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและชมความน่ารักโดยรอบ

นำท่านเดินทางไปปั่น RAIL BIKE (ไม่รวมค่าปั่น ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ท่านจะได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน 4 ล้อแบบพิเศษไปตามรางรถไฟตลอดเส้นทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขาสลับซับซ้อน จากนั้น

นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกับสุสานนายพลนามิ (Tomb of General Nami) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 17 ท่านเป็นผู้มีความสามารถนำทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับตำแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่ร้ายโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับรูปปั้นของเบยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรือกลับจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน

 ค่ำ บริการ เมนูโอซัม บูลโกกิ คือปลาหมึกสดและหมูหมักเกาหลี ทานกับน้ำซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม (มื้อที่ 2)

  นำท่านสู่ JM HOTEL, SIHEUNG TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม  วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน - โชว์ DRUM CAT

 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

นำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา นำท่านชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า ขนาดใหญ่สีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่

 เที่ยงบริการ เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ (มื้อที่ 4) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงหลากชนิดกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและน้ำซุปสาหร่าย

 บ่าย จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตร) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปี

บริการ เมนูบุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่าง เสิร์ฟไม่อั้น (มื้อที่ 5)

เดินทางสู่ย่านทงแดมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
จากนั้นนำท่านชมโชว์พิเศษ DRUM CAT จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ ซึ่งเป็นการแสดงการตีกลองที่ได้รับการฝึกฝนมาจนเชียวชาญและน่าประทับใจ

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า


 วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง - บลูเฮาส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - กรณีเดินทางตรงช่วงที่ซากุระบาน จะนำท่านชมดอกซากุระ ถนนยออิโด - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ช้อปปิ้งเมียงดง

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

 COSMETIC OUTLETS เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

 ผ่านชมบลูเฮาส์ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) ผ่านชมอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

 ชมพระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.1392-1910) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
กรณีกรุ๊ปเดินทางตรงช่วงที่ดอกซากุระบาน จะนำท่านชมซากุระ ที่กำลังบานอยู่ทั่วเกาหลี (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณปลายเดือนมีนาคาถึงต้นเดือนเมษายน) บริเวณเกาะยออิโด เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนสองข้างทางจะเต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อน ละลานตาจนอดใจไม่ไหวต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว้ และถ่ายรูปคู่ด้วย อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะทั้งที่มาเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทำอาหารมานั่งทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปด้วย

ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากไม่บานไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 เที่ยงบริการ เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม (มื้อที่ 7) อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

 บ่าย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ หรือหากท่านใดพอมีเวลาจะข้ามฝั่งถนนไปเยี่ยมชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร

นั้นนำท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย

บริการ Shabu Shabu สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (มื้อที่ 8)

นำท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าจำนวนมากในแต่ละวัน
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า


 วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู - RED PINE - แอมมาทีส - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก - ย่านฮงแด - TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน
นำท่านสู่ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงหรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี

นำท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค

นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิก แดฮักเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด" ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสำอาง และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยา ถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี

นำท่านชม TRICK EYE MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าชม) ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ สัมผัสอากาศหนาวสุดขั้วภายใน ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา ให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่าย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบพิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง บริการเมนู จิมดัก (มื้อที่ 10) ลักษณะเป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิเป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน
21.20.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW101 หรือ สายการบิน JIn air หรือ เจจูแอร์

00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


ค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ราคา

14-18 มี.ค. / 15 - 19 มี.ค. / 22 - 26 มี.ค. / 29 - 2 เม.ย / 30-3 เม.ย.16,900.-
วันที่ 5-9 เม.ย. 6019,900.-
วันที่ 6-10 เม.ย. 6018,900.-
วันที่ 9-13 เม.ย. 6019,900.-
วันที่ 10-14 เม.ย. 6020,900.-
วันที่ 12-16 เม.ย. / 13-17 เม.ย. 6027,900.-
วันที่ 15-19 เม.ย. 6023,900.-
วันที่ 19-23 เม.ย. / วันที่ 26-30 เม.ย. 6018,900.-
วันที่ 27-1 พ.ค. 6019,900.-
วันที่ 3-7 พ.ค. / 10-14 พ.ค. 6018,900.-
วันที่ 17-21 พ.ค. / 24 - 28 พ.ค. / 31-4 มิ.ย. 6016,900.-

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท
ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน

 เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
  • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หรือ ท่านละ 10,000 บาท กรณีเดินทางตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 25 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.)
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,050 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันเช็คอิน)
ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

 ขอสงวนสิทธิสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น
1. บริษัทรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาดและผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)
2. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายที่เกาหลีให้แก่ท่าน

 หมายเหตุ
1. ที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้าย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ในวันที่ทาง บริษัทจำเป็นต้องเข้าร้านค้าของทางรัฐบาลเกาหลี ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการ
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

 หมายเหตุ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
5. กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ชำระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน

 กรุณาตรวจเช็คอายุพาสปอร์ตให้มีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ.วันเดินทางไป-กลับ ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากพาสปอร์ตลูกค้ามีอายุไม่ถึง 6 เดือน
 ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ
 กรณียกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยว ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์)
4. ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
5. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน

. ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779