อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ วันแม่ 59,990 บาท

สิงหาพาแม่เที่ยว เดินทาง 11-18 สิงหาคม 59,990 ปราสาทเอดินเบอระ/Prince Street/ชมปราสาทคาร์ดิฟ/Roman Bath Museum/เสาหินสโตนเฮ้นจ์/แมนเชสเตอร์ เลสเตอร์


ท่องเที่ยวอังกฤษ สก็อต เวลส์


สัมผัสเมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของสก็อตแลนด์

ถ่ายรูปสนามฟุตบอลที่มีเสียงของอังกฤษ สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด สนามฟุตบอลเลสเตอร์ซิตสเตเดี้ยม

ชมความสวยงามพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน(Roman Bath Museum) เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์

การช้อปปิ้งที่ย่านไนท์บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ตั้งของห้างแฮร์รอดส์ (HARRODS) ห้างหรูหราอันโด่งดัง

บิน Qatar Airways สายการบิน 5 ดาว

อังกฤษ สก็อต เวลส์ 8วัน วันแม่ 59,990 บาทTravel england

วันแรก ที่สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเอดินเบอระ

 23.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ แถว Q ใช้ประตูทางเข้า 8-9เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมจัดเตรียมเรื่องเอกสารการเดินทาง

21.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเอดินเบอระ โดยเที่ยวบินที่ QR388 (21.15 – 23.45 น.) / QR 031 (01.25 – 06.55 น.) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน


วันที่สอง กรุงเทพฯ - โดฮา - เอดินเบอระ - ยอร์ก

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินเอดินเบอระ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง-วีซ่าและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเอดินเบอระ EDINBURGH นครหลวงแสนสวยแห่งสก็อตแลนด์

นำท่าน ชมเมืองเอดินเบอระ เมืองหลวงและศูนย์กลางวัฒนธรรมของสก็อตแลนด์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ซึ่งได้รับการขนานนามว่า "ATHENS OF THE NORTH" เป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งใหม่ของสก็อตแลนด์ (เพิ่งแยกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร) ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเอดินเบอระคือรอยัลไมล์ (ROYAL MILE) ซึ่งสร้างตามแนวสันเขาเชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์ระหว่างปราสาทเอดินเบอระและพระราชวัง เข้าชมภายใน ปราสาทเอดินเบอระ (EDINBURGH CASTLE) บนเนินเขาอันงามสง่าซึ่งเริ่มสร้างขึ้น ในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 ภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์และที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย อาทิ มงกุฎ พระแสงดาบ และคธาแห่งสก็อตแลนด์ และที่สำคัญปราสาทเอดินเบอระแห่งนี้เป็นปราสาทที่ใช้เป็นสถานที่เปิดตัวของหนังสือเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในท้องเรื่องอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเดินเล่นชมเมืองบน ถนนปริ้นซ์ Prince Street ที่มีร้านค้ามากมายเปรียบได้กับถนนอ็อกซ์ฟอร์ดในลอนดอน และชมบรรยากาศของตัวเมืองเก่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขาฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆของเมืองเอดินเบิร์ก ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน

พักที่ Mercure York หรือระดับใกล้เคียง


วันที่สาม ภู ยอร์ก - ลิเวอร์พูล - สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ - แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด

 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล เป็นเมืองที่มีฐานะเป็นนครและเป็นเมืองเมโทรโพลิตันของเมอร์ซีย์ไซด์ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ลิเวอร์พูลตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากน้ำเมอร์ซีย์ ลิเวอร์พูลก่อตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. 1207 และได้รับฐานะเป็น “นคร” ในปี ค.ศ. 1880 ลิเวอร์พูลก็ได้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากจะมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจากวงเดอะ บีทเทิลแล้ว เมืองลิเวอร์พูลยังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ให้ท่านถ่ายรูปด้านหน้า สนามฟุตบอลแอนฟีลด์ พร้อมทั้ง เลือกซื้อของที่ระลึกของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองแมนเชสเตอร์ MANCHESTER เมืองหลวงทางตอนเหนือของอังกฤษ เมืองอุตสาหกรรมทอผ้าตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองใหญ่ทางธุรกิจการค้าอีกแห่งหนึ่งของอังกฤษ อดีตเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองทีมี 2 สโมสรฟุตบอลที่ชาวไทยชื่นชอบ อย่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ น

นำท่านถ่ายรูปสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด OLD TRAFFORD STADIUM แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปัจจุบันมีที่นั่งรองสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด รับแฟนบอลได้มากถึง 76,212 คนน

นำท่านเข้า ชมพิพิธภัณฑ์ “แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด” ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร (พื้นเมือง)

พักที่ Novotel Manchester West หรือระดับใกล้เคียง


วันที่สี่ แมนเชสเตอร์ - เลสเตอร์ - คิง เพาเวอร์สเตเดียม - คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)

 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร์ ซึ่งเป็นนครและเมืองหลวงของมณฑลเลสเตอร์ ในภาคการปกครองมิดแลนด์ตะวันออกของอังกฤษ เลสเตอร์ มีการปกครองระดับรัฐบาลท้องถิ่นระดับเดียว ที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซอร์ และริมป่าสงวน มีเนื้อที่ 73.32 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 400,000 คน เป็นดินแดนแห่งความแตกต่างบวกกับความอลังการ ทำให้มณฑลเลสเตอร์เป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจ มีสีสัน และยังคงความสวยงาม สงบเงียบแบบชนบทอังกฤษดั้งเดิมด้วยทัศนียภาพของหุบเขาและธารน้ำธรรมชาติ นอกจากจะโดดเด่นในแง่ของความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคโรมันมาจนถึงยุควิคตอเรียน นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า คิง เพาเวอร์ สเตเดียม หรือที่เรียกกันว่า เลสเตอร์ ซิตี สเตเดี้ยม พร้อมกับให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของทีม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ดิฟ เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช อดีตเป็นเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง ชมปราสาทคาร์ดิฟ CARDIFF CASTLE สร้างขึ้นโดยชาวนอร์มันเมื่อปี 1091 ในบริเวณป้อมปราการของโรมัน ซึ่งยังปรากฏซากปรักหักพังให้เห็นอยู่จนปัจจุบันนี้ ในคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 เอิร์ลแห่งบูทได้ว่าจ้างสถาปนิกชื่อว่าวิลเลี่ยม เบอร์กส์ให้ออกแบบปราสาทเพื่อปรับปรุงโดยเลียนแบบปราสาทในยุคกลาง โดยหวังให้เป็นที่พักอาศัยแบบในเทพนิยาย ต่อมาตระกูลบูทยกปราสาทให้เป็นสมบัติของเมืองคาร์ดิฟ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร

พักที่ Clayton Hotel Cardiff หรือระดับใกล้เคียง


วันที่ห้า คาร์ดิฟฟ์ - บาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน สโตนเฮ้นจ์ - ลอนดอน

 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ BATH ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว และยังคงหลงเหลืออารยธรรมโบราณตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคาร(อาหารพื้นเมือง)

บ่าย นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจนก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน LONDON นครหลวงที่ยิงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน ก่อนนำท่านเข้าที่พัก

พักที่ Leonardo Hotel London Heathrow Airport หรือระดับใกล้เคียง


วันที่หก ลอนดอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท - ล่องเรือแม่น้ำเทมส์ - ลอนดอน

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบิสเตอร์ BICESTERเมืองที่ตั้งของ บิสเตอร์ เอาท์เล็ท BICESTER OUTLET แหล่งช็อปปิ้งนอกกรุงลอนดอนที่มีสินค้าคุณภาพในราคาย่อมเยา ซึ่งมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาโรงงาน ประกอบไปด้วยร้านค้ามากมาย อาทิ CALVIN KLEIN, BURBURRY, DIESEL, CLARKS, DKNY, DOLCE & GABBANA, FRED PERRY, LEVI’S, L’OCCITANE, MULBERRY, PAUL SMITH, QUIKSILVER, POLO RALPH LAUREN เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าบริการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงลอนดอน นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านนั่งเรือชมความงาม ของแม่น้ำเทมส์ ต้นกำเนิดมาจากลำธารสี่สายในเทือกเขาค็อตส์โวลด์อันงดงามทางภาคกลางตอนใต้ของอังกฤษ แม่น้ำสายนี้ไหลคดเคี้ยวไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 350 กิโลเมตร และมีแม่น้ำสายอื่นไหลมาบรรจบ จนกระทั่งออกสู่ทะเลเหนือ ให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ และท่านจะมองเห็น ลอนดอนอาย ซึ่งเป็นเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ได้อย่างชัดเจน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน ก่อนนำท่านกลับที่พัก

พักที่ Leonardo Hotel London Heathrow Airport หรือระดับใกล้เคียง


วันที่เจ็ด ลอนดอน - ชมเมือง - กรุงเทพ

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม กรุงลอนดอน ผ่านชมพระราชวังเวสท์มินสเตอร์ รัฐสภาของอังกฤษริมแม่น้ำเทมส์ จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน กระเช้ายักษ์ลอนดอนอาย สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน สะพานทาวเวอร์บริดจ์ และพื้นที่1 ตารางไมล์ของซิตี้ ออฟ ลอนดอน ชมหอคอยลอนดอน TOWER OF LONDON เป็นหอคอยซึ่งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้ใช้เป็นทั้งป้อมปราการ พระราชวัง คุก พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงเป็นคลังแสงอาวุธและของมีค่าต่าง ๆ ปัจจุบันหอคอย นี้ใช้เป็นสถานที่เก็บอัญมณียอดมงกุฎ (THE CROWN JEWELS) และพระคธาหลวง (ROYAL SCEPTER) โดยยอดคธาเป็นเพชรน้ำหนักถึง 530 กะรัต อันเป็นที่รู้จักจักกันดีในนาม ดวงดาวแห่งแอฟริกา STAR OF AFRICA ผ่านชม บ้านเลขที่10 ถนนดาวน์นิ่ง อันเป็นที่ตั้งบ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จัตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์แห่งชัยชนะของอังกฤษเหนือกองเรืออาร์มันด้าอันเกรียงไกรของสเปน มหาวิหารเซนต์ปอล ที่ยิ่งใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยไม่รวมในค่าบริการ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

บ่าย ส่งท้ายการช้อปปิ้งที่ย่านไนท์บริดจ์ KNIGHTBRIDGES ที่ตั้งของห้างแฮร์รอดส์ (HARRODS) ห้างหรูหราอันโด่งดังย่าน KNIGHTSBRIDGE เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในลอนดอน ถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นห้างในเวลาเดียวกัน ยังมีร้านค้า แบรนด์เนม อีกมากมายในย่านนี้ ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ มีเวลาให้ท่านได้ผ่านขั้นตอนการขอคืนภาษีและเช็คบัตรโดยสารแถมท้ายด้วยการช้อปปิ้งในอาคารผู้โดยสารขาออกที่มีร้านค้ามากมาย

21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR016 (21.55 – 06.50 น.) / QR 832 (08.10 – 19.05 น.) แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน


วันที่แปด กรุงเทพ

19.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสุข สนุกสนานและประทับใจ


ค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน - กรฏาคม 2558
ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กเสริมเตียง
(พักผู้ใหญ ่2 ท่าน)
เด็กไม่เสริมเตียง
(พักผู้ใหญ ่2 ท่าน)
พักเดี่ยว
11-18 สิงหาคม 255959,990.-59,990.-59,990.-12,900.-


 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และสายการบิน (โดยเฉพาะภาษีน้ำมัน ซึ่งมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลา) สภาพทางการเมืองภัยทางธรรมชาติแต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและคำนึงถึงความต้องการ, ความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท
 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า โดยจะคืนเงินส่วนที่เหลือและหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ให้ภายใน 10 วัน
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 • ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 • 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ 6,500 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
  2. ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้ ถ้ายังไม่ ออกตั๋ว ท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
  3. ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนยึดค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
 ค่าบริการนี้รวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
9) ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่าบริการนี้ไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 16 ปอนด์ต่อท่าน
6) ค่าทิปพนักงานขับรถ 12 ปอนด์ต่อท่าน
7) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ซึ่งทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่
หมายเหตุ

 • กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 กรณียกเลิกการเดินทาง
 • การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ 20,000บาท)
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 24-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 • กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: lertsiritravel
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779