one day trip

hermitage/peter-paul/spilt-blood/isaac


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว One day trip


HERMITAGE MUSEUM + Spill blood church + SAINT ISAAC’S CATHEDRAL + St Peter and Paul’s Fortress

HERMITAGE-MUSEUM

09.00 น. รับที่โรงแรม

พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย/รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย รวมค่าเข้า

ช็อปปิ้ง Nevsky Prosperkt เดิมคือ Nevskaya Perspective สร้างขึ้นปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยสถาปนิก ชื่อว่า Alexandre Jean Baptiste Le Blond มีความยาวทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากหน้าพระราชวังฤดูหนาว Hermitage และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก จุดเด่นของถนนเส้นนี้คือมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่ริมสองข้างทาง และได้มีการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1760 ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมทั้งย่านการค้า ที่อยู่อาศัย ที่ตั้งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย

อิสระอาหารกลางวัน

Spill-Blood-Church-Russia

นำท่านชม Spill blood church โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้(ถ่ายรูปด้านนอก) ไม่รวมค่าเข้าภายในโบสถ์

Saint-Isacc-St-Petersburg

มหาวิหารเซนต์ไอแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สร้างในปีค.ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็น รวมค่าเข้าภายในโบสถ์

Peter-Pual-Saint-Petersburg

St Peter and Paul’s Fortress ป้อมปราการแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพียงมองหายอดแหลมที่มีลักษณะเหมือนเข็มชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คุณจะรู้ทันทีว่านั่นคือป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล นอกจากความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีเรื่องราวอันเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอีกด้วย เข้าไปภายในป้อมปราการและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าป้อมแห่งนี้มีการใช้งานอย่างไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เดิมทีป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันประเทศจากการรุกรานของทหารสวีเดน แต่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชสามารถปราบปรามฝ่ายสวีเดนได้ก่อนที่ป้อมนี้จะสร้างเสร็จ นับแต่นั้นมา ป้อมแห่งนี้ก็กลายเป็นที่มั่นของทหารและที่คุมขังนักโทษทางการเมือง เดินลัดเลาะเข้าไปด้านในเพื่อชมมหาวิหารปีเตอร์แอนด์ปอลอันเลื่องชื่อ มหาวิหารสไตล์บาโรกอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิส-อิตาลี ชื่อว่า Domenico Trezzini มียอดแหลมสูงเสียดฟ้า และยอดแหลมของมหาวิหารแห่งนี้นี่เองที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการ เยี่ยมชมมหาวิหารเพื่อดูสถานที่พำนักสุดท้ายของสมาชิกแห่งราชวงศ์โรมานอฟ รวมทั้งซาร์หรือกษัตริย์ยุคสุดท้ายของรัสเซีย โลงเก็บพระศพเป็นโลงหินอ่อนสีขาวและมองหาได้ง่ายภายในมหาวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล โลงเก็บพระศพของพระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึ่งถูกปลงพระชนม์ในช่วงที่มีการปฏิวัติในปี 1918 จะอยู่ภายในห้องสวดมนต์เซนต์แคเธอรีน ไม่รวมค่าเข้าข้างใน ถ่ารูปด้านนอก เวลาทำการ 6:00 – 20.00 หยุดวันพุธ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยการจราจรและอื่นๆที่ไม่อาจควบคุมได้

ราคา

 • ขั้นต่ำ 2 ท่าน ราคา 10,900 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 3 ท่าน ราคา 7,990 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคา 6,590 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 5 ท่าน ราคา 4,990 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 4,590 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 7 ท่าน ราคา 4,290 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 8 ท่าน ราคา 3,990 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 9 ท่าน ราคา 3,690 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 10 ท่าน ราคา 3,590 บาท/ท่าน

หมายเหตุ
สามารถเลือกวันเที่ยวเองได้
จองโปรดแจ้ง
1.จำนวนคน
2.วันที่ที่ท่านต้องการเที่ยว
ส่งมาที่Line @
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก

 • Peterhof ปิดทุกวันอังคารของเดือน
 • Catherine Palace ปิดวันอังคารและวันจันทร์สุดท้ายของเดือน

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสภาพอากาศและการจราจร หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่บริษัททัวร์ไม่สามารถควบคุมได้

. ราคานี้รวม :

ค่ารถรับส่ง ตามโปรแกรม
ค่าเข้า HERMITAGE MUSEUMและSAINT ISAAC’S CATHEDRAL
ไกด์พูออังกฤษ

. ราคานี้ไม่รวม :

ค่ารถที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าอาหาร
St Peter and Paul’s Fortress และSpill blood church
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุ
ค่าโรงแรม
ค่าทริปไกด์ 500 RUB/ท่าน, คันขับ 300 RUB/ท่าน
ภาษี 3% ,Vat 7 %

. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

 • จ่ายเต็มจำนวน

.การชำเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร หรือ ชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดสอบถามที่ว่างก่อนชำระเงิน

 • สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียม 3.9 % **

. เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่สามารถคืนเงินได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายเต็มจำนวน
 • หากไม่สารมารถเดินทางได้ ให้ท่านอื่นมาใช้บริการแทนได้แต่ต้องแจ้งอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง หลังจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
แอด Facebook Page คลิก