แพคเกจ 1 วัน ทัวร์ฟูจิ ทุ่งดอกชิบะซากุระ สวนสตรอว์เบอร์รี่

แพคเกจโตเกียว ฟูจิ ทุ่งดอกชิบะซากุระวิวภูเขาไฟฟูจิ ตะลุยสวนสตรอว์เบอร์รี่ เมษายน -พฤษภาคมแพคเกจ 1วัน


ทุ่งดอกชิบะซากุระวิวภูเขาไฟฟูจิ★ตะลุยสวนสตรอว์เบอร์รี (1 Day trip) เริ่มต้น 3,350.-Travel Japan

 • ชมทุ่งดอกชิบะซากุระวิวภูเขาไฟฟูจิ: ตื่นตาไปกับทุ่งดอกชิบะซากุระที่เรียงต่อกันราวกับเป็นผืนพรมสีชมพูขนาดยักษ์ พร้อมมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกกลับบ้าน
 • Mt Fuji 5th Station: ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากระยะทาง 2,400เมตร ที่จะทำให้ท่านมองเห็นหิมะของยอดภูเขาได้ พร้อมไปกับทะเลสาบคาวากุจิ
 • ตะลุยสวนสตรอว์เบอร์รี่: โอกาสสุดท้าย ที่ท่านจะได้ทานสตรอว์เบอร์รี่หวานๆ สดๆจากสวน แบบไม่อั้น ก่อนที่จะหมดฤดูกาล [30นาที]
 • อาหารกลางวัน: อาหารทะเลหม้อไฟ(นาเบะ) และเทมปุระ

การเดินทาง

จุดนัดพบ ที่โรงแรมเกรเซอรี่ ชินจุกุ และ โรงแรมชินจุกุ วอชิงตัน (รวมตัว 07:50 น. ทัวร์ที่ออกเดินทางในวันที่ 29, 30 เมษายน 1,3,4,5,7,8 พฤษภาคม ออกเดินทางเร็วกว่าปกติ 30นาที )
ทางด่วน - คัตสุนุมา (เก็บสตรอว์เบอร์รี่ทานไม่อั้น 30นาที)
Mt. Fuji 5th Station (เดินชมรอบๆ และรับประทานอาหารกลางวัน 100นาที)
เทศกาลดอกชิบะซากุระ, ทะเลสาบโมโตสุ (เดินชมสวน 60-70นาที)
ทางด่วน - เดินทางกลับถึงชินจุกุในเวลาประมาณ 18:30-19:00 น.
อาหารเช้า : NO
อาหารกลางวัน : YES
อาหารเย็น : NO
ที่พัก : NO


ค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่(Adult )

(12ขวบขึ้นไป (12 or older))

ราคาเด็ก (Child)

(อายุ6-11ขวบ (6 to 11))

ราคาทารก(Infant (3 to 5))

เมษายน 28, 29,

3,350 บาท/ท่าน

3,350 บาท/ท่าน

1,400 บาท

พฤษภาคม 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31

3,350 บาท/ท่าน

3,350 บาท/ท่าน

1,400 บาท

เมษายน 30

3,650 บาท/ท่าน

3,650 บาท/ท่าน

1,400 บาท

พฤษภาคม 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29

3,650 บาท/ท่าน

3,650 บาท/ท่าน

1,400 บาท


 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • จ่ายเต็มจำนวนตาม Invoice ที่ส่งให้
 • หากยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน
 • ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินเปลี่ยนไป, ค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ฯลฯ
 หมายเหตุ
 • ภูมิภาค ยามานาชิ
 • ระยะเวลา 1 วัน
 • ภาษา ภาษาอังกฤษ (สำหรับท่านที่ทำการจองก่อนถึงวันออกเดินทางล่วงหน้ามากกว่า 7วัน ท่านสามารถเลือกภาษาที่ใช้ในทัวร์ได้ โดยตรวจสอบภาษาที่ท่านต้องการจากทางแบบฟอร์มการจอง สำหรับท่านที่ทำการจองภายใน 7วัน ก่อนถึงวันออกเดินทาง ทางบริษัทจะจัดเตรียมใบตารางโปรแกรมทัวร์ และข้อมูลสำคัญสำหรับการเดินทางให้ท่านในภาษาที่ท่านต้องการ โดยจะมีไกด์นำเที่ยวบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น)
 • ขอบเขตการให้บริการภาษา บุคลากร(ภาษาที่ท่านต้องการ)จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ(หรือสนามบิน)และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ
 • จำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ 15 ท่าน
 • อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน(ก่อนถึงวันเดินทาง 4วันสำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน)
 • จำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำในการจอง 1 ท่าน
 • ที่พัก ไมมี
 • อาหารเช้า : ไม่มี / อาหารกลางวัน : 1 มื้อ / อาหารเย็น : ไม่มี
 • สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์ ค่าโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมทัวร์รวมภาษี
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่าเหตุใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ
 • สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในทัวร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากที่ทัวร์ระบุไว้, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเดินทาง เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ
 • สิ่งที่รวมอยู่ในทัวร์สำหรับเด็กเล็ก ค่ารถบัส, ค่าเข้าสวนสตรอว์เบอร์รี่
 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • สำหรับทัวร์เก็บผลไม้ การออกผลของผลไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่ผลไม้ไม่ออกผล ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการนำผลไม้ที่เก็บแล้วให้ท่านแทน
 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • การแต่งกายที่แนะนำในการเที่ยว Mt. Fuji 5th Station เนื่องจาก Mt Fuji 5th Station นี้มีความสูงในระดับ 2,305 เมตร อุณภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส กรุณาสวมเสื้อผ้าหนาๆ และรองเท้าที่สะดวกต่อการเดินทาง
 • ท่านอาจไม่สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศ, หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก 1 วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา 15:00น. ของญี่ปุ่น และส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
 • ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกัน กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน เก็บเงินเต็มจำนวน
เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม

 เพื่อให้การสั่งซื้อบริการจากทางบริษัท เป็นไปโดยสมบูรณ์กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่างๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss. (กรณีที่มี ชื่อชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหาร (และต้องการระบุ) เป็นต้น กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้นๆอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาทัวร์ประเภทใด
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุ เหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาจริง ณ วันที่ เสนอราคา หาก ราคาห้องพัก มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตรงกับวันหยุด ณ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเสนอราคาใหม่ตามจริง
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า