แพคเกจทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน

แพคเกจทัวร์เกาะตาชัย ไป-กลับในวันเดียว เที่ยวเต็มวัน

เกาะตาชัย จ.พังงา


แพคเกจทัวร์เกาะตาชัย 1 วัน Travel Thailand

  โปรแกรมการเดินทาง

 06.00 - 07.30 น. รับท่านจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม
 08.00 - 08.30 น. เช็คอิน รับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น พบไกด์ของท่านและออกเดินทางสู่เกาะตาชัย
 10.00 - 11.00 น. ว่ายน้ำ ดำน้าตื้น ชมแนวปะการังอันสวยงามทางตอนใต้ของเกาะ
 11.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุพเฟ่อาหารทะเล ณ ริมหาดทราย ซึ่งทอดยาวถึง 750 เมตร Chicken crab on Tachai beach Deep to the amazing snorkeling
 13.00 - 15.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยริมหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือสำรวจเส้นทางธรรมช่ติของป่าชายหาด เพื่อไปยังจุดชมวิว จากนั้นดำน้ำชมปะการังเพลิดเพลินกับฝูงปลา
 15.30 - 16.40 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือบ้านน้ำเค็ม และนำส่งท่านกลับสู่ที่พัก


  อัตราค่าบริการ

รับท่านที่ เขาหลัก4,500.-
รับท่านที่ ภูเก็ต, กระบี่5,500.-

เรือสปีดโบ๊ทที่ใช้เดินทางราคาทัวร์: รวมถึง สป๊ดโบ๊ท มัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม(ยกเว้นเครื่องดื่มมีแฮลกอฮอล์)
ประกันอุบัติเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
อุปกรณ์ดำน้าตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ)
และ บริการรับ-ส่ง ไปยังที่พัก


 หมายเหตุ

  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำขึ้น น้ำลง
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ขี้นอยู่กับความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่าน

  หากต้องการโรงแรมด้วย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่


 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง