แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 1 วัน

แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ไป-กลับในวันเดียว เที่ยวเต็มวันหมู่เกาะสิมิลัน


แพคเกจทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน 1 วัน Travel Thailand

 โปรแกรมการเดินทาง
ออกจากท่าเรือ 8.30 น. กลับถึงฝั่งในตอนเย็น 16.30 น. ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ 1 ช.ม. 20 นาที

 06.30 น. รับท่านที่โรงแรม
 08.00 น. เช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุด้วยเรือสปีดโบ๊ท
 10.00 น. ว่ายน้ำชมปะการังในทะเลสวยใส ณ เกาะห้า และเกาะหก
พักผ่อนที่เกาะสี่ และรับประทานอาหารเที่ยงแบบไทยๆ ในบรรยากาศเป็นกันเอง When I feel free Blue sky and white sandy beach
พักผ่อน ณ เกาะบางู สำรวจอ่าวและปืนหินเรือใบบนเกาะสิมิลัน
 16.30 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือทับละมุ และส่งท่านยังโรงแรมที่พัก


 อัตราค่าบริการ

รับท่านที่ เขาหลัก3,900.-
รับท่านที่ ภูเก็ต, กระบี่4,500.-

เรือสปีดโบ๊ทที่ใช้เดินทางราคาทัวร์: รวมถึง สป๊ดโบ๊ท มัคคุเทศก์ อาหารและเครื่องดื่ม(ยกเว้นเครื่องดื่มมีแฮลกอฮอล์)
ประกันอุบัติเหตุ
ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานแห่งชาติ
อุปกรณ์ดำน้าตื้น (หน้ากาก ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ)
และ บริการรับ-ส่ง ไปยังที่พัก


 หมายเหตุ

  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำขึ้น น้ำลง
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ขี้นอยู่กับความปลอดภัยและผลประโยชน์ของท่าน

 หากต้องการโรงแรมด้วย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่


 ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์icon_pdf_24
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF FOXIT READER PORTABLE ใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้ง


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: lertsiritravel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง