บุรีรัมย์ มาราธอน 2 วัน 1 คืน 10-11 กพ 2018 เริ่ม 3,590 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ รถรับ-ส่ง โรงแรม 1 คืน บุรีรัมย์ มาราธอน 2018 10-11 ก.พ 2561 เริ่ม 3,590 บาท/ท่าน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ มาราธอน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน

ราคา 3,590 บาท/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 900 บาท

Buriram Castle

I-Mobile Stadium

Buriram Marathon

 วันแรก ที่ ปั้ม ปตท วิภาวดี ขาออก -บุรีรัมย์

06.00 น. พร้อมกันที่ปั้ม ปตท วิภาวดี เดินทางโดยรถ บัส เพื่อไปยังบุรีรัมย์ หากผู้เดินทางต่ำกว่า 30 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ ใช้รถตู้ในการเดินทาง)
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ บุรีรัมย์
. เที่ยง ทานขาหมูนางรอง ร้านดัง เมนูขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรัมย์

ขาหมู โรงแรม

 นำท่าน ไปรับ เบอร์ รับเสื้อ อิสระ ที่ Buriram Castleภายในบริเวณบุรีรัมย์ คาสเซิล ท่านยังจะได้สัมผัส "มหาศิวะลึงค์" ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ตั้งเด่นบนพื้นที่สีเขียวผืนใหม่ของเมือง อลังการกับ "สวนศิวะ 12" จุดกำเนิดแห่งจักรวาล ที่พลาดไม่ได้ต้องไปชม ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง มีความคล้ายคลึงและขนาดเท่ากับของจริงแม้ กระทั่งทำเลที่ตั้งซึ่งคำนวณให้ตรงกับจุดขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ผ่านประตู 15 ช่อง พร้อมระบบแสงสีเสียงรอบตัวปราสาท

ชม สนาม ฟุตบอลi-mobile stadium นิวไอโมบายสเตย์เดียม ที่ได้ขึ้นชื่อว่า
ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ ได้ลงกินเนตบุคว่าเป็นสนามที่สร้างเร็วที่สุดในโลกและได้มาตราฐาน FIFA พร้อม ชมถ้วยแชมป์ฟุตบอล ภายในสนาม แวะซื้อของฝาก ของทีมฟุตบอล ซื้อเสื้อฟุตบอล นักแตะแนวหน้าของประเทศไทย เช่น ต้น นฤบดิน,กับตันกบ สุเชาว์ อื่นๆ อีกหลายคน

อิสระ อาหารเย็น
นำท่าน เช็คอิน ที่ พักที่ The Sitra Princess หรือ เทียบเท่า


 วันที่สอง Buriram Marathon

ตื่นเช้า 03.30 น. ออกจากโรงแรมไปสนามแข่ง
รับประทานอาหารเช้า แบบSetbox ของทางโรงแรม
Marathon Start at 04.00
Half Marathon start at 05.30
Mini Marathon start at 06.00
Fun Run start at 06.30

อิสระ อาหารกลางวัน
เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ ส่งท่าน ปั้ม ปตท วิภาวดี

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสภาพอากาศและการจราจร หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่บริษัททัวร์ไม่สามารถควบคุมได้

. ราคานี้รวม :

ค่ารถรับส่ง ตามโปรแกรม
ค่าโรงแรม 1 คืน
ค่าประกันอุบัติเหตุทุนประกันวงเงิน 1ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจาก อุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
อาหารเที่ยง 1 มื้อ ,อาหารเช้า 1 มื้อ

. ราคานี้ไม่รวม :

ค่ารถที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุ
ต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน
. ค่าสมัคร วิ่ง

. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

  • จอง 1,500 บาท
  • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันที่ 5 ม.ค 2561

. เงื่อนไขการยกเลิก

  • หากยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่สามารถคืนเงินได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายเต็มจำนวน
  • หากไม่สารมารถเดินทางได้ ให้ท่านอื่นมาใช้บริการแทนได้แต่ต้องแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง หลังจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
  • ในส่วนของโรงแรม เป็นการจ่ายล่วงหน้าไว้แล้ว หากไม่ใช้บริการตามวันที่ระบุ คือคืนวันที่10 กพ2018 ไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องด้วยกฎของทางโรงแรมให้เราจ่ายค่าโรงแรมเต็มจำนวน ตั้งแต่ เดือน กพ 2017 ไม่สามาถคืนเงินจองได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

    ขอสงวนสิทธิ์ ต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านขึ้นไปในโปรแกรม 2 วัน 1 คืน หากน้อยกว่า 30 ท่าน ใช้รถตู้