Moscow Marathon 2019

Moscow marathon 20-23 Sep 2019 ราคาเริ่มต้น 18,990 บาท/ท่าน


Moscow Marathon 2019 Russia

วันที่ 20-23 กันยายน 4 วัน 3 คืน ราคา 18,990 บาท/ท่าน

ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินปละค่าสมัครวิ่ง Full Marathon,10KM

Run-Moscow-Marathon

Day 1 : วันที่ 20 กันยายน 2562 กรุงเทพฯ - มอสโก-จตุรัสแดง(Red Square) - Saint Basil Cathedral

 • Red-Square
  Red-Square
 • Saint-Basils-Cathedral.JPG
  Saint-Basils-Cathedral
 • Gum-Moscow.jpg
  Gum-Moscow

13.50 น. มีเจ้าหน้ารอรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)
แนะนำ สายการบิน Emirates ท่านไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ Emirates สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 19 กันยายน 2562 เครื่องบินออก 03.30 น ของวันที่ 20 กันยายน 2562 เที่ยวบิน EK373 เปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ EK133 ถึง DME Moscow รัสเซีย
(หากเดินทางด้วยการบินไทย บินตรงโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจองให้โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านLine @ID : @lertsiri9

03.30 น.เดินทางโดยสายการบิน Emirates EK377

06:55 น. ถึงสนามบิน Dubai International (DXB)

09.40 น.เดินทางโดยสายการบิน Emirates EK133

13.50 น. มีเจ้าหน้ารอรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)

จากนั้นนำชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก (ถ่ายรูปด้านนอก)

Saint Basil Cathedral วิหารเซนต์บาซิล ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก ชมภายนอก

ห้างGUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ของMoscow มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อหลากหลาย มีร้านอาหารLocal ให้ท่านได้เลือกทานตามความชอบ

เย็น อิสระอาหารเย็น

เข้าที่พัก Korston Club Hotel Moscow หรือ เทียบเท่า


Day 2 : วันที่ 21 กันยายน 2562 รับเบอร์- สแปร่โร่ฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์-วิหารเซนต์ซาเวียร์

 • Cathedral of the Annunciation-Dormition-Cathedral-Moscow.jpg
  Cathedral of the Annunciation-Dormition-Cathedral-Moscow
 • Metro-Moscow.jpg
  Metro-Moscow
 • Cathedral-Of-Christ-The-Saviour-Moscow.jpg
  Cathedral-Of-Christ-The-Saviour
 • Tsar-Cannon-Moscow.jpg
  Cathedral-Of-Christ-The-Saviour
 • Moscow-University-Russia-Lertsiri-Travel.JPG
  Moscow-University-Russia
 • Sparrow-Hills-Moscow-Russia-Lertsiri-Travel.JPG
  Sparrow-Hills-Moscow-Russia
 • Sparrow-Hills-Moscow1.jpg
  Sparrow-Hills-Moscow-Russia

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สแปร่โร่ฮิลล์ จุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวรอบกรุงมอสโค และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มอสโก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน

นำท่านรับเบอร์

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร

พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย (ถ่ายรูปด้านนอก)

โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน (ถ่ายรูปด้านนอก)

ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง พาท่านชม 1-3 สถานี

ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ (ถ่ายรูปด้านนอก)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร หรือ โรงแรม เพื่อความเหมาะสมให้ท่านได้พักผ่อน

เข้าที่พัก Korston Club Hotel Moscow หรือ เทียบเท่า


Day 3 : วันที่ 22 กันยายน 2562 แข่ง

 • Route-42km-Moscow-Mararthon.png
  Route-42km-Moscow-Mararthon
 • Route-10km-Moscow-Marathon.png
  Route-10km-Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-1.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-5.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-4.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-2.jpg
  Moscow-Marathon

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านไปยังจุดปล่อยตัว รอนำท่านกลับโรงแรม

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

เข้าที่พัก Korston Club Hotel Moscow หรือ เทียบเท่า


Day 4 : วันที่ 23 กันยายน 2562

 • Red-Square
  Izmailovsky-Souvenir-Market
 • Izmailovsky-Souvenir-Market.jpg
  Izmailovsky-Souvenir-Market
 • The-Floating-Bridge-In-The-Park-Zaryadye.jpg
  The-Floating-Bridge

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตราคาร

ตลาดอิซเมโลฟสกายา Izmailovsky Souvenir Market ขายของฝากพื้นเมือง โดยเฉพาะตุ๊กตาแม่ลูกดก เสื้อผ้า ผ้าพันคอ และอย่าลืมลองทานมื้อเที่ยงที่ร้านปิ้งย่างอยู่ใจกลางตลาด รสชาติแบบดั้งเดิม มีที่ให้นั่งทาน

The floating bridge in the park zaryadye จุดชมวิวสะพานแก้วใสยื่นเข้าไปในแม่น้ำมอสควา (Moskva) มองเห็นตึก 1 ใน 7 Sisters และอีกฝั่งจะมองเห็นวิว S มีเรือแล่นผ่านเป็นวิว Saint
Basil Cathedral

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)

18.05 ออกเดินทางจากรุงมอสโก เที่ยวบิน EK134
แวะเปลี่นเครื่องที่สนามบิน Dubai International (DXB) ออกเดินทางไปยังสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน EK384

Day 5 : วันที่ 24 กันยายน 2562

12.30 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ ถึงกรุงเทพ ฯ โดยปลอดภัย

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

หากผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านขอสงวนสิทธิคิดราคาตามผู้เดินทางจริง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ค่าบริการ

 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคา 26,990 บาท/ ท่าน (กรุ๊ปส่วนตัว)
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 22,990 บาท/ ท่าน (กรุ๊ปส่วนตัว)
 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 18,990 บาท/ ท่าน จอยกรุ๊ป
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,900 บาท
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรม 3 คืน ที่Moscow พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดห้องได้
 • ค่าเจ้าหน้าที่ดูแลที่มอสโก พูดไทยหรืออังกฤษ
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ, 2 อาหารเย็น, 1 มื้อ
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทย
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าทริปไกด์ ท่านละ 1,500 บาท
 • ค่ารถที่นอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าVat 7% และ Tax 3%
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ หรือ ขอเปลี่ยนราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี**
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 กรณียกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000
 • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน
 •  การจ่ายเงิน
  • มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท
  • จ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 60 วัน

  เงื่อนไข

  เงื่อนไขการชำระเงิน
  1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท
  2. ส่วนที่เหลือ ชำระเงินก่อนวันที่ 01 กค 2562
  การขอยกเลิกการเดินทาง
  1. แจ้งล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวน
  2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน

 •  ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
  Line ID: @lertsiri9
   โทร. 084-653-7055, 02-931-9779