moscow marathon

moscow marathon 2019 6 วัน 5 คืน เริ่ม 33,590 บาท/ท่าน


Moscow Marathon 2019 Russia : 6 วัน 5 คืน

วันที่ 20-25 กันยายน

 • ขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป ราคา 33,590 บาท/ท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • หากต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line ID: @lertsiri9

Run-Moscow-Marathon

Day 1: วันที่ 20 กันยายน 2562 กรุงเทพฯ - มอสโก-จตุรัสแดง(Red Square) - Saint Basil Cathedral

 • Red-Square
  Red-Square
 • Saint-Basils-Cathedral.JPG
  Saint-Basils-Cathedral
 • Gum-Moscow.jpg
  Gum-Moscow

13.50 น. มีเจ้าหน้ารอรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)
แนะนำ สายการบิน Emirates ท่านไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ Emirates สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 19 กันยายน 2562 เครื่องบินออก 03.30 น ของวันที่ 20 กันยายน 2562 เที่ยวบิน EK373 เปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ EK133 ถึง DME Moscow รัสเซีย
(หากเดินทางด้วยการบินไทย บินตรงโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจองให้โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านLine @ID : @lertsiri9

03.30 น.เดินทางโดยสายการบิน Emirates EK377

06:55 น. ถึงสนามบิน Dubai International (DXB)

09.40 น.เดินทางโดยสายการบิน Emirates EK133

13.50 น. มีเจ้าหน้ารอรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)

จากนั้นนำชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก (ถ่ายรูปด้านนอก)

Saint Basil Cathedral วิหารเซนต์บาซิล ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก ชมภายนอก

ห้างGUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ของMoscow มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อหลากหลาย มีร้านอาหารLocal ให้ท่านได้เลือกทานตามความชอบ

เย็น อิสระอาหารเย็น

เข้าที่พัก Korston Club Hotel Moscow หรือ เทียบเท่า


Day 2 : วันที่ 21 กันยายน 2562 รับเบอร์- สแปร่โร่ฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน -สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์-วิหารเซนต์ซาเวียร์

 • Register-Moscow-Marathon.jpg
  Register-Moscow-Marathon
 • Metro-Moscow.jpg
  Metro-Moscow
 • Kremlin-Palace-Moscow-Lertsiri-Travel.jpg
  Kremlin-Palace-Moscow
 • Cathedral-Of-Christ-The-Saviour-Moscow.jpg
  Cathedral-Of-Christ-The-Saviour
 • Tsar-Cannon-Moscow.jpg
  Cathedral-Of-Christ-The-Saviour
 • Moscow-University-Russia-Lertsiri-Travel.JPG
  Moscow-University-Russia
 • Sparrow-Hills-Moscow1.jpg
  Sparrow-Hills-Moscow-Russia

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สแปร่โร่ฮิลล์ จุดชมวิวสามารถมองเห็นวิวรอบกรุงมอสโค และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มอสโก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน

นำท่านรับเบอร์

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตราคาร

พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย สร้างขึ้นมาพร้อมกับกรุงมอสโคว์ จึงเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ ของรัสเซีย (ถ่ายรูปด้านนอก)

โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนเจล ไมเคิล เป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ชม ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันวางโชว์ไว้ภายในพระราชวังเครมลิน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ.1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลกทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน (ถ่ายรูปด้านนอก)

ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงานปฏิมากรรม งานจิตรกรรม งานสเตนกลาส กระจกสี อีกทั้งโคมไฟ และงานประดับประดาต่างๆ ล้วนปราณีต วิจิตรบรรจง พาท่านชม 1-3 สถานี

ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติสร้างเป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่สามารถขับไล่กองทัพนโปเลียนไปได้ (ถ่ายรูปด้านนอก)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร หรือ โรงแรม เพื่อความเหมาะสมให้ท่านได้พักผ่อน

เข้าที่พัก Korston Club Hotel Moscow หรือ เทียบเท่า


Day 3:วันที่ 22 กันยายน 2562 แข่ง

 • Route-42km-Moscow-Mararthon.png
  Route-42km-Moscow-Mararthon
 • Route-10km-Moscow-Marathon.png
  Route-10km-Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-1.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-Lertsiri-Travel-Tourrun.JPG
  Moscow Marathon
 • Moscow-Marathon-5.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-4.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-2.jpg
  Moscow-Marathon

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านไปยังจุดปล่อยตัว รอนำท่านกลับโรงแรม

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

เข้าที่พัก Korston Club Hotel Moscow หรือ เทียบเท่า


Day 4 : วันที่ 23 กันยายน 2562 Moscow-St.Petersbuge-Catherine Palace

 • Red-Square
  Catherine-Palace

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตราคาร

สถานีรถไฟซัปซาน Sapsan Fast Train เพื่อออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์ส เบิร์ก

รับประทานอาหารกลางวัน

Catherine Palace ก่อสร้างขึ้นในปี คศ 1717 โดยพระนางแคทเธอรีนที่ 1 พระมเหสีองค์โปรดของปีเตอร์มหาราช ซึ่งได้ครองราชย์หลังจากปีเตอร์มหาราชสวรรคต จึงสร้างวังแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน โดยสถาปนิกชาวเยอรมัน ในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้องอำพัน (Amber Room) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ

หมายเหตุ:
หากพะราชวังปิดในวันดังกล่าว ทางบริษัทขอนำท่านชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ วังใดวังหนึ่ง เป็นการทดแทน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร

เข้าที่พัก AZIMUT HOTEL Saint Petersburg หรือ เทียบเท่า


Day 5 :วันที่ 24 กันยายน 2562 ปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF - Spill blood church

 • St-Perters-Burg.JPG
  Peterhofl
 • Spill-Blood-Church
  Spill-Blood-Church
 • Sparrow-Hills-Moscow
  St.Isaacs-Cathedral

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์ PETERHOF (ถ่ายรูปด้านนอก) ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเนื่องจากได้รวบรวมสถาปนิก และช่างฝีมือจากประเทศต่างๆ มากมายสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

หมายเหตุ:
พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดน้ำพุในสวนช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤษภาคม
พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร์ สิ้นเดือน หรือ วันจันทร์และวันอังคาร 2 วัน สิ้นเดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมืองรัสเซียที่จะเพิ่มวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว กรณีที่พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace ปิด ทางบริษัทขอนำท่านชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ วังใดวังหนึ่ง เป็นการทดแทน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม Spill blood church โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้

มหาวิหารเซนต์ไอแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สร้างในปีค.ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็น (ถ่ายรูปด้านนอก)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าโรงแรม AZIMUT HOTEL Saint Petersburg หรือ เทียบเท่า

--

Day 6 : 25 กันยายน 2562
 • Perter-Paul Fortress-Cathedral

  Perter-Paul Fortress-Cathedral

 • HERMITAGE-MUSEUM.jpeg

  HERMITAGE-MUSEUMอาหารเช้าโรงแรม

พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM (ถ่ายรูปด้านนอก) ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย/รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

St Peter and Paul’s Fortress ป้อมปราการแห่งนี้เป็นจุดกำเนิดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพียงมองหายอดแหลมที่มีลักษณะเหมือนเข็มชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก คุณจะรู้ทันทีว่านั่นคือป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล นอกจากความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังมีเรื่องราวอันเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนอีกด้วย เข้าไปภายในป้อมปราการและเรียนรู้เพิ่มเติมว่าป้อมแห่งนี้มีการใช้งานอย่างไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เดิมทีป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันประเทศจากการรุกรานของทหารสวีเดน แต่พระเจ้าปีเตอร์มหาราชสามารถปราบปรามฝ่ายสวีเดนได้ก่อนที่ป้อมนี้จะสร้างเสร็จ นับแต่นั้นมา ป้อมแห่งนี้ก็กลายเป็นที่มั่นของทหารและที่คุมขังนักโทษทางการเมือง เดินลัดเลาะเข้าไปด้านในเพื่อชมมหาวิหารปีเตอร์แอนด์ปอลอันเลื่องชื่อ มหาวิหารสไตล์บาโรกอันโดดเด่นเป็นสง่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิส-อิตาลี ชื่อว่า Domenico Trezzini มียอดแหลมสูงเสียดฟ้า และยอดแหลมของมหาวิหารแห่งนี้นี่เองที่ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการ เยี่ยมชมมหาวิหารเพื่อดูสถานที่พำนักสุดท้ายของสมาชิกแห่งราชวงศ์โรมานอฟ รวมทั้งซาร์หรือกษัตริย์ยุคสุดท้ายของรัสเซีย โลงเก็บพระศพเป็นโลงหินอ่อนสีขาวและมองหาได้ง่ายภายในมหาวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล โลงเก็บพระศพของพระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึ่งถูกปลงพระชนม์ในช่วงที่มีการปฏิวัติในปี 1918 จะอยู่ภายในห้องสวดมนต์เซนต์แคเธอรีน ราคาตั๋ว 350 รูเบิ้ล เวลาทำการ 6:00 – 20.00 หยุดวันพุธ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

เดินทางไปยังสนามบิน Pulkovo Airport

เวลา 23.55น เครื่องออกจากเซ็นปีเตอร์เบิก เที่ยวบินEK176

---

Day 7 : 26 กันยายน 2562

06.33 น. ถึงสนามบิน Dubai International (DXB)

09.40ออกเดินทางไปยังสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

19.15 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ ถึงกรุงเทพ ฯ โดยปลอดภัย

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

หากผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิคิดราคาตามผู้เดินทางจริง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ค่าบริการ

 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 33,590 บาท/ ท่าน
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,250 บาท
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรม 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่สามารถระบุชนิดเตียงได้ เนื่องด้วยบางโรงแรมไม่สามรถเลือกได้ โดยเฉพาะช่วง Hight Season
 • ค่าเดินทางตามโปรแกรม หากท่านเดินทางนอกเหนือจากโปรแกรมจ่ายค่ารถเพิ่มเอง
 • ค่าไกด์นำเที่ยว ที่รัสเซีย ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ peter & paul's Fortress,Hermitage,St Isaac's &Spill Blood Cathedral,Perterhof ชมบริเวณสวน ไม่รวมค่าเข้าชมในวัง
 • Sapsan Ticket for the train Mow-SPB
 • ค่าอาหารตามที่ระบุ อาหาร พื้นเมืองรัสเซีย,อาหาร,อาหารจีน,สลับในแต่ละมื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท ไม่คุ้มครองวันแข่ง และผู้ที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ตามรายละเอียดกรมธรม์
 • 1 bottle of drinking water per day
ราคานี้ไม่รวม
 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ไม่รวมหัวหน้าทัวร์จากไทย มีเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินDMEรัสเซีย หากต้องการหัวหน้าทัวร์โปรดสอบถามสอถามเจ้าหน้าที่ในค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัครวิ่ง For foreign citizens Full Marathon • if registered until 30 January — 3500 rubles. • if registered from 31 January until 4 July — 4500 rubles. • if registered from 5 July until 22 August — 5500 rubles. • if registered 20-21 August — 6500 rubles. For foreign citizens 10KM • if registered until 30 January — 2000 rubles. • if registered from 31 January until 4 July — 2800 rubles. • if registered from 5 July until 22 August — 3500 rubles. • if registered 20-21 August — 4500 rubles.
 • ค่าทริปไกด์และคนขับ 50USD/ท่าน/ทริป
 • ไม่รวม Vat 7% ,Tax3 %
 • ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม200RUB,สนามบินใบละ 700RUB,รถไฟฟ้า 300RUB อื่น หากท่านไม่ต้องการจ่ายเงินสามรถยกเองได้
 • ค่ารถที่นอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมเอง
 หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ หรือ ขอเปลี่ยนราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ **ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี**
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 กรณียกเลิกการเดินทาง
 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำ 50% และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ กรณีให้เราออกตั๋วให้
 • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 15,000 สำหรับค่าทัวร์ และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
 • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน
 •  การจ่ายเงิน
  • มัดจำ สำหรับค่าทัวร์และจ่ายเต็มจำนวนสำหรับค่าตั๋วเครื่องบินจะออกตั๋วให้ท่านเลย รวมมัดจำ จำนวนเงิน 15,000 บาท
  • จ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทางวันที่ 01 กค 2562

  เงื่อนไข

  เงื่อนไขการชำระเงิน
  1. ชำระเงินมัดจำ 15,000 บาท
  2. ส่วนที่เหลือ ชำระเงินก่อนวันที่ 01 กค 2562
  การขอยกเลิกการเดินทาง
  1. แจ้งล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวนในส่วนของทัวร์ และ และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
  2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ 3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน

 •  ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
  Line ID: @lertsiri9
   โทร. 084-653-7055, 02-931-9779