ท่องเที่ยว-ทัวร์ ญี่ปุ่น เกียวโต มาราธอน 2020

เกียวโต มาราธอน พร้อมท่องเที่ยว เกียวโต 15-18 ก.พ 2020 : 4 วัน 3 คืน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว วิ่ง เกียวโต มาราธอน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ญี่ปุ่น งานเกียวโต มาราธอน 2020(15-18 ก.พ. 2563)

Fushimiinari-Kingkagu

Fushimiinari

Kiyomizu-Dera

Kiyomizu-Dera

วันที่ 15 ก.พ 2563 รับเสื้อ รับเบอร์

 09.30 น.รถมารอรับที่สนามบิน คันไซ พร้อมเจ้าที่คอยประสานงาน พูดไทย (แนะนำTg622,แอร์เอเชีย,อื่นๆตามที่ท่านสะดวก แต่รถเราะออกจากสนามบินคันไซเวลา 09.30 น. ไฟท์บินออกจากกทม วันที่ 15 ก.พ 23.15 ถึง สนามบินคันไซ ประมาณ 06.25 น.เอเอเชีย ถึงประมาณ 08.40 น ราคา ประมาณ 15,000-24,000 บาท ขึ้นอยู่กับวันออกตั๋ว หากต้องการตั๋วด้วยโปรดสอบถามพนักงาน เป็นเพียงการปะมาณการโปรดเช็คที่เว็บของสายการบินนั้นๆ)

นำท่าน ไปยัง เกียวโต เพื่อรับเสื้อรับเบอร์ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่งาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari ) ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่นักท่องเที่ยวรู้จักดีโดยเฉพาะอุโมงค์ โทริอิ (torii) ที่เรียงต่อทอดยาวจากด้านล่างขึ้นไปบนยอดเขา จุดเด่นของที่นี่คือมีอุโมงค์เสาโทริอิกว่าหมื่นต้น เสาหล่านี้มาจากการนำมาถวายแด่เทพเจ้าเพื่อความเป้นสิริมงคลของห้างร้าน บริษัทต่างๆ เป็นระยะทาง 4 กม หากจะเดินเล่นให้สุดทางต้องใช้เวลาถึง 2ชม หากท่านที่ไม่ไหวเดินถ่ายรูปแค่บางส่วนก็ได้

วัดคิโยมิสึ เดระ(kiyomizudera)(มรดกโลก) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า วัดน้ำใส ที่มาของชื่อวัดคิโยมิสึเดระ ได้มาจากน้ำพุธรรมชาติที่ไหลมาจากเขาโอโตวะที่มีความบริสุทธิ์ และเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้า พักที่โรงแรม M's Plus Shijo omiya หรือ เทียบเท่า


 วันที่ 16 ก.พ 2563 แข่งขัน Kyoto marathon 2020

Route

เส้นชัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ท่าน ไปยังจุด Start โดยรถไฟฟ้าประมาณ 2 สถานี เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

หลังแข่ง รถมารับกลับโรงแรม อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระอาหาร กลางวัน และอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม M's Plus Shijo omiya หรือ เทียบเท่า


 วันที่ 17 ก.พ 2563 City tour -วัดคิงกะกุ (มรดกโลก) - ป่าไฝ่ซากาโนะ อาราชิยะ -นารา Park -Kobe MOSAIC

Kinkakuji-Temple

Kobe-MOSAIC

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ป่าไฝ่ซากาโนะ อาราชิยะ ทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไฝ่เขียงชอุ่มชูช่อสูง เอนพลิ้วไหวตามสายลม ใช้เวลาเดินไม่นานก็ทั่ว ด้านในมีศาลเจ้าเล็กๆชื่อ โนโนมิยะ

วัดคิงกะกุ จิ (มรดกโลก) (Kinkaku-ji) มีอีกชื่อว่า วัดโระคุอนจิ (rokuonji) จุดเด่น อาคารสีทอง 3ชั้นตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ หากใครได้ดูการ์ตูนเรื่องเณรน้อยเจ้าปัญญา อิคคิวซัง คงจะจำท่านโชกุนที่ชอบมาประลองปัญญากับอิคคิวซังที่วัดแห่งนี้จะเห็นวัดนี้ในฉากอยู่บ่อยๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Nara Park สวนสาธารณะ นารา ท่านเดินเล่นพักผ่อน ให้อาหารกวาง

Kobe MOSAIC ศูนย์ช็อปปิ้งขนาดใหญ่อยู่ริมแม่น้ำ จำหน่ายสินค้าแฟชั่น,เครื่องประดับ อื่นๆอีกมากมาย จุดเด่นมีชิงช้าสวรรคขนาดใหญ่

รับประทาน อาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้าพักที่ โรงแรม Doutonbori Crystal Hotel หรือ เทียบเท่า


วันที่ 18 ก.พ 2563 โอซาก้า -โดทมโบริ (Dotombori)-สนามบินคันไซ

Glico-Dotonburi

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระให้ท่านเดินช็อปปิ้ง โดทมโบริ (Dotombori) ถนนสายเล็กๆ เลียบคลองโดทมโบริ เต็มไปด้วยความคึดคักของแสงสีเสียง และผุ้ที่เดินทางมาดื่มกิน ช็อปปิ้งและความอลังการของป้ายดิสเพลย์ริมคลอง โดยเฉพาะป้ายไฟกูลิโกะ ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร ท่านสามารถเลือกทานได้อย่างจุใจ

อิสระ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

12.00 น. รถมารับนำท่าน ส่งท่าน ยังสนามบิน คันไซ

อิสระเช็คอินตามไฟท์บินของท่าน


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร เวลาที่อาจคลาดเคลื่อนได้ จะดูตามความเหมาะสม และอื่นๆ

ราคา :

  • ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 29,990 บาท/ท่าน

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 15,900 บาท/ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ขึ้นไป หากผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน ขอคำนวนราคาตามผู้เดินทางจริง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือยกเลิกการเดินและคืนเงินมัดจำ

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 3 คืน นอนห้องละ 2-3ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดห้องได้ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ ( อาจจะเป็น Twin room,Double room)

ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ ,อาหาร กลางวัน 2,อาหาร เย็น 2

ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทางตามโปรแกรม

ค่าเข้าวัดคิโยมิสึ และคินคาคูจิ

ผู้ประสานงานคอยดูตามโปรแกรม


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจัดให้โปรแจ้งพนักงาน

ค่าสมัครวิ่ง Kyoto marathon 2020 หากต้องการโปรดแจ้ง เจ้าหน้าที่ ทางผู้จัดงานเปิดรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซด์ วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562 สมัครก่อนได้ก่อน เพียง 2,400 สล็อต เท่านั้น อย่ารอช้าหากเต็มแล้วเขาก็ปิดรับสมัครเลย

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ หากต้องการโปรแจ้งพนักงาน

ไม่รวมค่าเข้าชมนอกเหนือจากวัดคิโยมิสึ และคินคาคูจิ

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 60 วัน

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบินจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายการบิน

  • หากยกเลิกก่อนเดินทาง60 วัน ยืดมัดจำ 10,000 บาท

  • หากยกเลิกก่อนเดินทาง 59 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
แอด Facebook Page คลิก