ท่องเที่ยว-ทัวร์ ญี่ปุ่น เกียวโต มาราธอน 2017

เกียวโต มาราธอน พร้อมท่องเที่ยว เกียวโต โอซาก้า การันตี สิทธิ์เข้าแข่งขัน 100% 28,900 บาท 18-22 ก.พ 2017


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวลังกาวี ไตรกีฬา


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ญี่ปุ่น งานเกียวโต มาราธอน 2017(18-22 ก.พ. 2560)

วันที่ 18 ก.พ 2560 รับเสื้อ รับเบอร์

 06.25 น.รถมารอรับที่สนามบิน คันไซ (แนะนำTg622,Japan AirLine ออก กทม วันที่ 17 ก.พ 23.15 ถึง สนามบินคันไซ 06.25 น. ราคา ประมาณ 19,000-24,000 บาท หากต้องการตั๋วด้วยโปรดสอบถามพนักงาน)

นำท่าน ไปยัง เกียวโต เพื่อรับเสื้อรับเบอร์ ที่ Kyoto Miyako messe และอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่งาน

ถึงเวลาอันสมควร นำท่าน กลับโรงแรม เพื่อพักผ่อน

(อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น )

เข้า พักที่โรงแรม APA Hotel Kyoto Ekimae หรือ เทียบเท่า


 วันที่ 19 ก.พ 2017 แข่งขัน Kyoto marathon 2017

โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวลังกาวี ไตรกีฬา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ท่าน ไปยังจุด Start

หลังแข่ง รอรับท่านกลับโรงแรม อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระอาหาร กลางวัน และอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม APA Hotel Kyoto Ekimae หรือ เทียบเท่า


 วันที่ 20 ก.พ 2017 City tour ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ -วัดคิงกะกุ (มรดกโลก)- วัดคิโยมิซุ(มรดกโลก) -ป่าไฝ่ซากาโนะ อาราชิยะ

โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวลังกาวี ไตรกีฬา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari ) ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่นักท่องเที่ยวรู้จักดีโดยเฉพาะอุโมงค์ โทริอิ (torii) ที่เรียงต่อทอดยาวจากด้านล่างขึ้นไปบนยอดเขา จุดเด่นของที่นี่คือมีอุโมงค์เสาโทริอิกว่าหมื่นต้น เสาหล่านี้มาจากการนำมาถวายแด่เทพเจ้าเพื่อความเป้นสิริมงคลของห้างร้าน บริษัทต่างๆ เป็นระยะทาง 4 กม หากจะเดินเล่นให้สุดทางต้องใช้เวลาถึง 2ชม หากท่านที่ไม่ไหวเดินถ่ายรูปแค่บางส่วนก็ได้

วัดคิงกะกุ จิ (มรดกโลก) (Kinkaku-ji) มีอีกชื่อว่า วัดโระคุอนจิ (rokuonji) จุดเด่น อาคารสีทอง 3ชั้นตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ หากใครได้ดูการ์ตูนเรื่องเณรน้อยเจ้าปัญญา อิคคิวซัง คงจะจำท่านโชกุนที่ชอบมาประลองปัญญากับอิคคิวซังที่วัดแห่งนี้จะเห็นวัดนี้ในฉากอยู่บ่อยๆ

วัดคิโยมิสึ เดระ(kiyomizudera)(มรดกโลก) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า วัดน้ำใส ที่มาของชื่อวัดคิโยมิสึเดระ ได้มาจากน้ำพุธรรมชาติที่ไหลมาจากเขาโอโตวะที่มีความบริสุทธิ์ และเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

ป่าไฝ่ซากาโนะ อาราชิยะ ทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไฝ่เขียงชอุ่มชูช่อสูง เอนพลิ้วไหวตามสายลม ใช้เวลาเดินไม่นานก็ทั่ว ด้านในมีศาลเจ้าเล็กๆชื่อ โนโนมิยะ

อิสระ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม APA Hotel Kyoto Ekimae หรือ เทียบเท่า


 วันที่ 21 ก.พ 2017 โอซาก้า -ปราสาทโอซาก้า -โดทงบุริ -Rinku town Outlet-สนามบินคันไซ

โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยวลังกาวี ไตรกีฬา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

09.00 น.นำท่าน ออกเดินทางไปยังโอซาก้า ชมปราสาทโอซาก้า หากมาโอซาก้าไม่มาปราสาทนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงโอซาก้า เป็นปราสาทที่ใหญ่โต ตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ก่อนถึงตัวปราสาทเราจะต้องเดินผ่านสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นซากุระ แปะก๊วย และต้นเมเบิล ในช่วงเดือนเมษา จะเป็นจุดชมซากุระยอดนิยม
ถ่ายรูปกับตัวปราทสาทอันสวยงาม หากท่านที่จะขึ้นไปในตัวปราสาท ต้องจ่ายค่าขึ้น ท่านละ 600 เยน หากท่านไม่ขึ้นถ่ายรูปกับปราสาทก็เพียงพอแล้ว เพราะถ่ายจุดไหนก็สวยไปหมด

โดทมโบริ (Dotombori) ถนนสายเล็กๆ เลียบคลองโดทมโบริ เต็มไปด้วยความคึดคักของแสงสีเสียง และผุ้ที่เดินทางมาดื่มกิน ช็อปปิ้งและความอลังการของป้ายดิสเพลย์ริมคลอง โดยเฉพาะป้ายไฟกูลิโกะ ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร ท่านสามารถเลือกทานได้อย่างจุใจ

Rinku town Outlet เป็นอาณาจักรช็อปปิ้งแบบ Outlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซรวมแบรนด์เนมดังๆ อย่าง Coach ,Onisuka tiger ,Gap ,Banan Republic ,Nike ,Adidas ,Mizuni ,Aiscs ,Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย ในราคาที่๔ุกกว่าห้างไหนๆ มีร้านอาหาร สวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ยักษ์สำหรับชมอ่าวโอซาก้า และยังมีร้านซูชิ อาหารสดๆ ราคาไม่แพง

อิสระ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

21.00 น.ส่งท่าน ยังสนามบิน คันไซ


 วันที่ 22 ก.พ 2017 ท่านเดินทางกลับ ด้วย สายการบิน TG หรือ Japan Airline ตามที่ท่านซื้อมา

เวลา 00.30 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ

 05.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร และอื่นๆ

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าสมัครวิ่ง Kyoto marathon 2017 แบบ คอนเฟริม การรันตี 100%

ได้แข่งแน่นอน ไม่ต้องรอลุ้น

ค่าที่พัก 3คืน นอนห้องละ 2-3ท่าน

ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ

ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทางตามโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจัดให้โปรแจ้งพนักงาน

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ หากต้องการโปรแจ้งพนักงาน (คนขับรถสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนัดหมายตามจุดต่างๆได้)

ไม่รวมค่าเข้าข้างในตัวปราสาทโอซาก้า ประมาณ 600 เยน

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : นี้เป็นการเปิดรับสมัครก่อนเปิดขายบุคคลทั่วไป และ เป็นการคอนเฟริ์ม สิทธิการแข่งขันให้ท่าน 100 % เมื่อ สมัครแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการสมัครได้ ดังนั้น หากท่านไม่สามารถไปได้ ขอเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวน 10,000 บาท


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30วัน

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  • หากท่านที่ซื้อทัวร์พร้อมสิทธิ์การแข่งขันเกียวโต มาราธอน 2017 กับเรา ยกเลิกเก็บเงินมัดจำ 10,000 บาท ทุกกรณี

  • หากยกเลิกก่อนเดินทาง21-30 วัน ยืดมัดจำ 10,000 บาท

  • หากยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 28,900 บาท ทุกกรณี

 การยกเลิกของผู้ติดตาม

  • ยกเลิกก่อน เดินทาง 30 วัน คืนมัดจำ 10,000 บาท

  • ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ยืดมัดจำเต็มจำนวน 10,000 บาท

  • ยกเลิกก่อนเดินทาง29-21 วัน ยืดมัดจะ 10,000 บาท

  • ยกเลิกก่อนเดินทาง20วัน เก็บเต็มจำนวนราคาทัวร์เต็ม 23,500 บาท


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 ,02 064 2220