ท่องเที่ยว-ทัวร์ ญี่ปุ่น Fujisan Marathon 2019

Fujisan Marathon 2019 date : 23-26 November ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท/ท่าน


9th Mt.Fuji International Marathon Sunday, 29 November 2020


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ญี่ปุ่น งานฟูจิซาน มาราธอน

Fujisan Marathon

ราคา 19,990 บาท/ท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและค่าสมัครวิ่ง)

A : พักที่โรงแรม Sentia Hotel Naito หรือ เทียบเท่า 2 คืน และ โรงแรม Narita Tobu Hotel Airport หรือ เทียบเท่า 1 คืน ราคา 19,990 บาท/ท่าน

B : พักที่โรงแรม Haostay หรือ เทียบเท่า 2 คืน และ โรงแรม Narita Tobu Hotel Airport หรือ เทียบเท่า 1 คืน ราคา 25,990 บาท/ท่าน

Note :
Haostay ห่างจากจุดปล่อยตัวปะมาณ 1 กม
Sentia Hotel Naito ห่างจากจุดปล่อยตัวประมาณ 20 กม รถไปส่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : ชินจุกุ - รับเบอร์

08.00 น.รถมารอรับที่สนามบิน นาริตะ พร้อมเจ้าที่คอยประสานงาน พูดไทย(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน แนะนำการบินไทย,Nokscoot,อื่นๆ ที่เวลามาถึงสนามบินใกล้เคียง 08.00น)

Shinjuku ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี

Oshino Hakkai หมู่บ้านน้ำใส จุดเด่นของ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ก็คือ บ่อน้ำทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนทำให้น้ำในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษ ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จากหมู่บ้านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ มีร้านอาหารพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อเลือกทานได้หลากหลายชนิด

อิสระ อาหารกลางวัน

นำท่านไปรับเบอร์ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่งาน

ถึงเวลาอันสมควร นำท่าน กลับโรงแรม เพื่อพักผ่อน

อิสระรับประทานอาหารเย็น

เข้า พักที่โรงแรม Sentia Hotel Naito หรือ เทียบเท่า


Course Full Marathon


Course Charity

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 วันแข่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ท่าน ไปยังจุด Start

หลังแข่ง รอรับท่านกลับโรงแรม อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระอาหาร กลางวัน และอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม Sentia Hotel Naito หรือ เทียบเท่า


Asakusa-Tokyo-Japan

Odaiba-Tokyo-Japan

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 -Senso-Ji Temple (อาซากุสะ) - Odaiba-Shinjuku

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

Senso-Ji Temple (อาซากุสะ) วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได้ ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน

Odaiba โอไดบะ เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็น เกาะขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 จุดเด่นที่น่าสนใจ สะพานสายรุ้ง เทพีเสรีภาพจำลอง ห้างสรรพสินค้า อื่นๆ

อิสระอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม Narita Tobu Hotel Airport หรือ เทียบเท่า


วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สนามบินนาริตะ - กลับ กทม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

รถส่งสนามบินของโรงแรมตามตารางเวลานี้ ท่านสามารถเลือกเวลาไปสนามบินได้ตามไฟท์บินกลับของท่านเอง
จากโรงแรมไปยังอาคารผู้โดยสารต่าง ๆ
05:00 น. /05:30 น. /06:00 น. 06:30 น. 07:00 น. 07:30 น. 08:00 น. 08:30 น. 09:00 น. 09:30 น. 10:00 น. 10:30 น. 11:00 น. 11:30 น. 12:30 น. 13:30 น. 14:00 น. 14:30 น. 15:00 น. 15:30 น. 16:00 น. 16:30 น. 17:00 น. 17:20 น. 17:40 น. 18:00 น. 18:20 น. 18:40 น. 19:00 น. 19:20 น. 19:40 น. 20:00 น. 20:20 น. 20:40 น. 21:00 น. 21:20 น. 21:40 น. 22:00 น. 22:30 น. 23:00 น.
ทั้งนี้รถรับส่งที่ให้บริการในเวลา /05:00 น./ 05:30 น. และ *06:00 น. จะไม่แวะรับส่งที่อาคารผู้โดยสารหมายเลข 1
หากท่านไหนกลับเย็นโรงแรมมีรถไปส่งยังไปส่งช็อปปิ้งเป็นรอบๆ รถเวียนในระแวงนั้นได้สะดวก

 --.-- น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร และอื่นๆ

หมายเหตุ: ผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป หากต่ำกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์คิดเงินเพิ่มตามจำนวนผู้เดินทางจริง หรือยกเลิกการเดินทางคืนเงินมัดจำ

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 3 คืน นอนห้องละ 2ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดเตียงได้ ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ

ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น 1 มื้อ

ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม

ผู้ประสานงานพูดไทยคอยดูตามโปรแกรม


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจัดให้โปรแจ้งพนักงาน

ค่าสมัครวิ่ง หากต้องการให้สมัครให้โปรสอบถามเจ้าหน้าที่

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

ค่าหัวหน้าทัวร์จากไทยหากต้องการโปรแจ้งเจ้าหน้าที่

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 60 วัน

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

  • หากเกิดการจราจร ภัยพิบัตร โรคระบาด อื่นที่เหนือการควบคุม ขอสงวนสิทธิ์ ยืดมัดจำเต็มจำนวนเพราะเป็นการเหมาจ่ายค่าใช้จ่าย
  • หากยกเลิกก่อนเดินทาง 90 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779