ท่องเที่ยว-ทัวร์ ญี่ปุ่น Fujisan Marathon 2019

Fujisan Marathon 2019 date : 23-26 November ราคาเริ่มต้น 19,990 บาท/ท่าน


8th Mt.Fuji International Marathon Sunday, 24 November 2019


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ญี่ปุ่น งานฟูจิซาน มาราธอน

Fujisan Marathon


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 : ชินจุกุ - รับเบอร์

08.00 น.รถมารอรับที่สนามบิน นาริตะ พร้อมเจ้าที่คอยประสานงาน พูดไทย (แนะนำTG626,TG642,Japan AirLine,Nokscoot 00.30 a.m ออก กทม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 23.15 ถึง สนามบินนาริตะ TGประมาณ 07.05,7.35 น. Nokscoot ถึงประมาณ 08.40 น ราคา ประมาณ 16,000-22,000 บาท ขึ้นอยู่กับวันออกตั๋ว หากต้องการตั๋วด้วยโปรดสอบถามพนักงาน)

Shinjuku ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี

อิสระ อาหารกลางวัน

นำท่านไปรับเบอร์ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่งาน

Oshino Hakkai หมู่บ้านน้ำใส จุดเด่นของ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ก็คือ บ่อน้ำทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุน รวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนทำให้น้ำในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษ ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จากหมู่บ้านสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ มีร้านอาหารพื้นเมืองให้ท่านเลือกซื้อเลือกทานได้หลากหลายชนิด

ถึงเวลาอันสมควร นำท่าน กลับโรงแรม เพื่อพักผ่อน

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้า พักที่โรงแรม Hotel Heian หรือ เทียบเท่า


Course Full Marathon


Course Charity

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วันแข่ง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ท่าน ไปยังจุด Start

หลังแข่ง รอรับท่านกลับโรงแรม อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระอาหาร กลางวัน และอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม Hotel Heian หรือ เทียบเท่า


Asakusa-Tokyo-Japan

Odaiba-Tokyo-Japan

Shinjuku-Tokyo-Japan.jpg

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 -Senso-Ji Temple (อาซากุสะ) -Meiji Shrine หรือ Meiji Jingu -Harajuku-Odaiba-Shinjuku

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

Senso-Ji Temple (อาซากุสะ) วัดที่เก่าแก่ที่สุด ในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจ กับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง ได้ ภายในวัด ฯลฯ หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่น มายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อลิ้มลองกับรสชาติสุดแสนอร่อย

Harajuku ฮาราจูกุนั้นไม่ใช่แค่ศูนย์รวมของวัยรุ่นที่ชอบแต่งหน้า แต่งตัวมีเอกลักษณ์จนอาจเรียกได้ว่าหลุดโลก ปัจจุบันฮาราจูกุคือย่านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว ซึ่งที่นี่ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวมร้านค้าเท่านั้น แต่รอบๆ บริเวณยังมีศาลเจ้า สวนสาธารณะ และถนนเส้นใหญ่สไตล์ตะวันตกแบบ Champs-Elysees เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว และถนนที่ขึ้นชื่อที่สุดในย่านฮาราจูกุนั้นคือถนนทาเคะชิตะที่อยู่ตรงข้ามสถานีฮาราจูกุนั่นเอง

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน

Odaiba โอไดบะ เป็นเกาะรวมศูนย์กลางความบันเทิง ของเมืองโตเกียว เมืองหลวงในปัจจุบันของญี่ปุ่น โอไดบะ เป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง โดยการนำ ดิน ทราย มาถม ทะเล ให้เกิดขึ้นเป็น เกาะขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1850 จุดเด่นที่น่าสนใจ สะพานสายรุ้ง เทพีเสรีภาพจำลอง ห้างสรรพสินค้า อื่นๆ

ช้อปปิ้งต่อที่ อิออน มอลล์ (Aeon Mall)ซื้อของฝากกลับบ้าน ท่านสามารถทานอาหารที่ห้างได้ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกง่ายต่าการเลือกทาน

อิสระอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม APA Hotel Chiba Inzaimakinohara Ekimae หรือ เทียบเท่า


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กลับ กทม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

15.00 น.ส่งท่าน ยังสนามบิน นาริตะ

เวลา --.-- น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

 --.-- น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร และอื่นๆ

ราคา :

 • ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคา 45,990 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 34,790 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 10 ท่าน ราคา 26,990 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 21,990 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 20 ท่าน ราคา 19,990 บาท/ท่าน
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 9,500 บาท

   อัตราค่าบริการนี้รวม

  ค่าที่พัก 3 คืน นอนห้องละ 2ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดเตียงได้ ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ

  ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น 1 มื้อ

  ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม

  ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม

  ผู้ประสานงานพูดไทยคอยดูตามโปรแกรม


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจัดให้โปรแจ้งพนักงาน

ค่าสมัครวิ่ง หากต้องการให้สมัครให้โปรสอบถามเจ้าหน้าที่

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

ค่าหัวหน้าทัวร์จากไทยหากต้องการโปรแจ้งเจ้าหน้าที่

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จในนามบริษัท


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 60 วัน

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 • หากยกเลิกก่อนเดินทาง60 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779