แพ็คเกจ B 3วัน 2 คืน 10-12 ก.พ 2018 เริ่ม 5,790 บาท/ท่าน

ท่องเที่ยว-ทัวร์ บุรีรัมย์ แพ็คเกจ 3วัน 2คืน 10-12 ก .พ 2561


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ มาราธอน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ 3 วัน 2 คืน

 • Buriram Castle
 • I-Mobile Stadium
 • Buriram Marathon
 • Buriram United Football Match
 • เขากระโดง, เขาพนมรุ้ง, ปราสาทหินเมืองต่ำ

โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ มาราธอน

 วันแรก รับปั้ม ปตท วิภาวดี -บุรีรัมย์

06.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำท่านเดินทางไปยังบุรีรัมย์
บ่าย ถึงบุรีรัมย์ โดยสวัสดิภาพ
 นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร เมนู ขาหมูขึ้นชื่อ บุรีรัมย์ หากมาบุรีรัมย์ไม่ได้ทานแสดงว่ามาไม่ถึง (มื้อที่1)
 นำท่าน ไปรับ เบอร์ รับเสื้อ อิสระ ที่ Buriram Castleภายในบริเวณบุรีรัมย์ คาสเซิล ท่านยังจะได้สัมผัส "มหาศิวะลึงค์" ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ตั้งเด่นบนพื้นที่สีเขียวผืนใหม่ของเมือง อลังการกับ "สวนศิวะ 12" จุดกำเนิดแห่งจักรวาล ที่พลาดไม่ได้ต้องไปชม ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง มีความคล้ายคลึงและขนาดเท่ากับของจริงแม้ กระทั่งทำเลที่ตั้งซึ่งคำนวณให้ตรงกับจุดขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ผ่านประตู 15 ช่อง พร้อมระบบแสงสีเสียงรอบตัวปราสาท

ชม สนาม ฟุตบอลi-mobile stadium นิวไอโมบายสเตย์เดียม ที่ได้ขึ้นชื่อว่า
ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ ได้ลงกินเนตบุคว่าเป็นสนามที่สร้างเร็วที่สุดในโลกและได้มาตราฐาน FIFA พร้อม ชมถ้วยแชมป์ฟุตบอล ภายในสนาม แวะซื้อของฝาก ของทีมฟุตบอล ซื้อเสื้อฟุตบอล นักแตะแนวหน้าของประเทศไทย เช่น ต้น นฤบดิน,อนาวิน จูจิน,กับตันกบ สุเชาว์ อื่นๆ อีกหลายคน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร(มื้อที่สอง)


บุรีรัมย์ มาราธอน

 วันที่สอง Buriram Marathon (อาหาร เช้า,เย็น)

 ตื่นเช้า 03.30 น. ออกจากโรงแรมไปสนามแข่ง
อาหารเช้า (มื้อที่สาม)
Marathon Start at 04.00
Half Marathon start at 05.30
Mini Marathon start at 06.00
Fun Run start at 06.30

เที่ยง อิสระ
เย็น รับประทาน อาหารเย็น ณ ภัตตราคาร (มื้อที่สี่)
ค่ำ นำท่านกลับโรงแรมที่พัก


เขาพนมรุ้ง เขากระโดง ปราสาทหินเมื่องต่ำ

 วันที่สาม เขากระโดง, เขาพนมรุ้ง, ปราสาทหินเมืองต่ำ(อาหาร เช้า,กลางวัน)

เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรม (มื้อที่ห้า)
นำท่าน ไปยัง เขากระโดง หรือ วนอุทยานเขากระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว มีปากปล่องทะลุเห็นได้ชัดเจน บนเขากระโดงยังมีโบราณสถานสมัยขอม รอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมทิวทัศน์ของตัวเมืองบุรีรัมย์ และไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
. เขาพนมรุ้ง หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นปราสาทขอมโบราณที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ คำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่
. ปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เพื่อถวายพระศิวะ มีลักษณะเป็นศาสนสถานประจำเมืองหรือประจำชุมชน ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทบูรพาราม ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ คำว่า เมืองต่ำ ไม่ใช่ชื่อดั้งเดิม แต่เป็นชื่อที่ชาวพื้นเมืองเรียกโบราณสถานแห่งนี้ เพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นราบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร(มื้อที่หก)
เดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ ส่งท่านปั้มน้ำมัน ปตท วิภาวดี

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสภาพอากาศและการจราจร หรือ อื่นๆ

. ราคานี้รวม :
ค่ารถรับส่ง ตามโปรแกรม
ค่าอาหารตามโปรแกรม
ค่าโรงแรม 2 คืน นอนห้องละ 2-3ท่าน
ค่าประกันอุบัติเหตุทุนประกันวงเงิน 1ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจาก อุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
ค่าเข้า เขาชมปราสาทหินพนมรุ้ง
ค่าไกด์

. ราคานี้ไม่รวม :
ค่ารถที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าอาหารนอกเนือจากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุ
ต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน
. ค่าสมัคร วิ่ง 4 ประเภท

. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

 • จอง 2,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันที่ 5 ม.ค 2561

  . เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่สามารถคืนเงินได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายเต็มจำนวน

 • หากไม่สารมารถเดินทางได้ ให้ท่านอื่นมาใช้บริการแทนได้แต่ต้องแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง หลังจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • ในส่วนของโรงแรม เป็นการจ่ายล่วงหน้าไว้แล้ว หากไม่ใช้บริการตามวันที่ระบุ คือคืนวันที่10 กพ2018 ไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องด้วยกฎของทางโรงแรมให้เราจ่ายค่าโรงแรมเต็มจำนวน ตั้งแต่ เดือน กพ 2017 ไม่สามาถคืนเงินจองได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

ขอสงวนสิทธิ์ ต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30 ท่าน ขึ้นไปใช้รถ หากน้อย กว่า 30 ท่าน ใช้รถตู้

รถบัส รถตู้