Kobe Marathon 19 Nov 2017

โกเบ มาราธอน 4 วัน 3 คืนเริ่ม 35,990 บาท/ท่าน รถรับ-ส่ง โรงแรม ไกด์ที่ญี่ปุ่น ท่องเที่ยวโอซาก้า ปราสาทโอซาก้า โดทนบุริ ริงกุทาว


Kobe Marathon 2017 4 วัน 3 คืน

Travel Japan

Kobe Marathon 2017

ท่านซื้อตั๋วเครื่อบินเองได้เลย หรือ หากให้เราซื้อให้โปรดติกต่อพนักงาน
ตั๋วเดินทาง TG 622 ออกคืน 16 Nov 2017 เวลา 23.30 น ถึง สนามบินคันไซ KIX เวลา 07.00 น วันที่ 17 Nov 2017
ตั๋วเดินทางกลับ TG 673 KIX 17.35 น วันที่ 20 Nov 2017 ถึงไทย 21.25 น หากท่านใดเที่ยวต่อเองก็ซื้อไฟล์ทบินตามที่ท่านกลับ

. วันแรก รับที่สนามบิน คันไซ โอซาก้า โกเบ ( อาหาร - , เที่ยง ,เย็น)

 • Kobe-Mosaic-Kobe-Port-Tower
  Kobe Mosaic
 • Kobe-Port-Tower-Marathon
  Umie Mosaic

. 06.35 น รับท่านที่สนามบินคันไซ โอซาก้า เดินทางต่อไปยังโกเบ

. เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง

. เช็คอินโรงแรม Kobe Portpia Hotel หรือ เทียบเท่า โรงแรมอยู่ใกล้จุดปล่อยตัว Port Island

อิสระท่องเที่ยว แนะนำ

 • สวน Meriken สวนสาธารณะตั้งอยู่ริมทะเล บริเวณใกล้ๆมี พิพิธภัณฑ์รูปทรงแปลกตา Kobe Maritime Museum /Kawasaki Good Times World/Kobe Port Tower ที่เป็นสัญลักษ์ของโกเบ
  Kobe Port Tower หอคอยรูปทรงกลมสีแดงสด สูง108เมตร ตั้งอยู่ริมอ่าว มาชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมเมืองยามค่ำคืนวิวบนหอคอยจะสวยมาก

 • ห้าง Umie Mosaic ช็อปปิ้งมอลติดอ่าว บรรยากาศสุดโรแมนติก เป็นศูนย์รวมร้านช็อปปิ้ง ร้านอาหารสุดหรูทั้งญี่ปุ่นและยุโรป รวมถึงร้านสเต็กชั้นดีที่ใช้เนื้อโกเบเป็นวัตถุดิบ จุดตรงนี้สามารถมองเห็นแสงสีเสียงยามค่ำคืนของโกเบได้อย่างชัดเจน

 • ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ Mosaic
  เป็นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของท่าเรือแห่งนี้สูง50 ม ต้องติดกับห้าง Umie Mosaic ตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟสลับเป็นสีต่างๆสวยงามมาก

 • Bric Warehouse Restaurants โกดังอิฐเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ อิเมจิที่31บริเวณนี้ มีร้านอาหารญี่ปุ่น และยุโรปอยู่มากมายให้เลือกทาน โครงสร้างตึกยังคงอนุรักษ์เอาไว้คงเดิม

. เย็น ทานอาหาร ณ ห้อง อาหารของโรงแรม


. วันที่สอง 18 Nov 2017 รับBiBรับเบอร์ Kobe City Municipat Office (อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น)

 • Kobe-Mosaic-Kobe-Port-Tower
  Kobe Marathon Map
 • Kobe-Port-Tower-Marathon
  Kobe Marathon 2017

. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

. นำท่านไปรับBib เบอร์เสื้อที่ Kobe City Municipat Office

.รับประทานอาหารกลางวัน

.ส่งท่านที่โรงแรม พักผ่อน

.เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

. เช็คอินโรงแรม Kobe Portpia Hotel หรือ เทียบเท่า


. วันที่สาม 19 Nov 2017 แข่ง Kobe marathon 2017 (อาหาร - , - , เย็น)

 • Kobe-Mosaic-Kobe-Port-Tower
  Kobe Marathon
 • Kobe-Port-Tower-Marathon
  Kobe Marathon 2017

. นำท่านไปยังจุด ปล่อยตัว ที่ Kobe City Municity Office

. เข้าเส้นชัยที่ Port Island(near Civic Square)ท่านเดินกลับโรงแรมได้ โรงแรมใกล้จุดเข้าเส้นชัย เดินเพียง 5 นาที

. เย็น อาหารเย็น ณ โรงแรม


. วันที่สี่ 20 Nov 2017 ปราสาท โอซาก้า - ช็อปปิ้ง Dotonbori -Ringku Town(อาหารเช้า ,- ,- )

Osaka Castle - Ringku Town - Dotonburi


.เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

.นำท่านมายัง โอซาก้า เที่ยว ปราสาทโอซาก้า เขาบอกว่ามาโอซาก้าหากไม่มาที่นี้ถือว่ายังมาไม่ถึงโอซาก้า ตัวปราสาทสูง55 เมตร มี 8 ชั้น ล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการโจมตีจากข้าศึก ก่อนถึงตัวปราสาทจะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยต้นซากุระ แปะก๊วย เมเบิล เฉพาะนั้นในทุกๆฤดูที่เรามาที่ปราสาทโอซาก้าก็จะได้เห็นความสวยงามภายใยสวนที่แตกต่างกันไป ควรมาทั้ง3ฤดูเลย เพื่อเก็บภาพให้ครบ

เที่ยง อิสระ

.Dotonbori ถนนสายเล็กๆเต็มไปด้วยความคึกคักของแสงสีเสียง เต็มไปด้วยแสงสีเสียง ร้านอาหารกินดื่ม ช็อปปิ้ง และ ชมความอลังการของป้านดิสเพลย์ริมคลองโดยเฉพาะป้าย กูลิโกะซึ่งโ่งดังไปทั่งโลก

.Ringku Town เป็นอาณาจักรช็อปปิ้งแบบOutlet Mall ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคคันไซรวมแบรนด์เนมดังๆไว้อย่างมากมาย มีทุกอย่าง ร้องเท้ากีฬา อุกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่งใช้ไฟฟ้า และยังมีชิงช้าสวรรค์ยักษ์สำหรับชมวิวอ่าวโอซาก้า

.15.00 น ส่งท่านยังสนามบิน คันไซ โอซาก้า
เที่ยวบิน TG 673

. ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ ขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการเรา Lertsiri Sport Tavel .

ใครอยากอยู่ต่อ เที่ยว เกียวโต เรามีแพ็คเก็จ เกียวโต หรือ เกียวโต นารา ขายเพิ่มเติมเที่ยวง่ายสบาย

เราคือนักกีฬา จึงเข้าใจความต้องการของนักกีฬา


. อัตราค่าบริการ

## ขั้นต่ำ 10 ท่านขึ้นไป ราคา 46,590 บาท /ท่าน จ่ายเงินสด ลด 1,600 บาท เหลือ 44,990 บาท/ท่าน

Kobe-Marathon-shock-price

(ขอสงวนสิทธิ์ ต่ำกว่า10 ท่าน ต้องคำนวนราคาใหม่)


## ขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป ราคา 36,590 บาท/ท่าน จ่ายเงินสด ลด 1,600 บาท เหลือ 34,990 บาท/ท่าน

Kobe-Marathon-shock-price

(ขอสงวนสิทธิ์ ต่ำกว่า 20 ท่าน ต้องคำนวนราคาใหม่)


. อัตรานี้รวมบริการ
. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
. ค่าเข้าชมสถานที่ ปราสาทโอซาก้า
. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
. ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
. ไกด์ท้องถิ่น
. ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) ไม่รวม สุขภาพ


. อัตรานี้ไม่รวมบริการ
. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม โอซาก้า
. ไม่รวมค่าสมัคร ¥13,700(Entry fee includes an
administration fee and¥100 donation to charity) ※3
. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
. ทริป ท่านละ 500 / ทริป
. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 ,Facebook :lertsiri travel
โทร. 084-653-7055, 080-444-7701, 02-931-9779 คุณผึ้ง