บุรีรัมย์ มาราธอน 2 วัน 1 คืน 09-10 กพ 2019 เริ่ม 2,975 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ รถรับ-ส่ง โรงแรม 1 คืน บุรีรัมย์ มาราธอน 2019 09-10 ก.พ 2562 เริ่ม 2,975 บาท/ท่านโปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ มาราธอน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน รับสนามบิน บุรีรัมย์ ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 • A : เรือนธารา รีสอร์ท บุรีรัมย์ พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 690 บาท
 • ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคา 3,875 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 3,275 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 8 ท่าน ราคา 2,975 บาท/ท่าน

 • B : The Sitra Princess พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,100 บาท

 • ขั้นต่ำ 4 ท่าน ราคา 4,275 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 6 ท่าน ราคา 3,575 บาท/ท่าน
 • ขั้นต่ำ 8 ท่าน ราคา 3,375 บาท/ท่าน

Buriram Castle

Chang Arena

Buriram Marathon

 วันแรก 9 กุมภาพันธ์ 2562 รับที่สนามบินบุรีรัมย์ - บุรีรัมย์

--.-- น. รับที่สนามบิน บุรีรัมย์ ตามไฟท์บินที่ท่านซื้อ
--.-- น. นำท่านเดินทางสู่ บุรีรัมย์
. เที่ยงอิสระอาหารกลางวัน
 นำท่าน ไปรับ เบอร์ รับเสื้อ อิสระ ที่ Buriram Castleภายในบริเวณบุรีรัมย์ คาสเซิล ท่านยังจะได้สัมผัส "มหาศิวะลึงค์" ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ตั้งเด่นบนพื้นที่สีเขียวผืนใหม่ของเมือง อลังการกับ "สวนศิวะ 12" จุดกำเนิดแห่งจักรวาล ที่พลาดไม่ได้ต้องไปชม ปราสาทหินพนมรุ้งจำลอง มีความคล้ายคลึงและขนาดเท่ากับของจริงแม้ กระทั่งทำเลที่ตั้งซึ่งคำนวณให้ตรงกับจุดขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ผ่านประตู 15 ช่อง พร้อมระบบแสงสีเสียงรอบตัวปราสาท

ชม สนาม ฟุตบอลChang arena ช้างอารีนา ที่ได้ขึ้นชื่อว่า
ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ ได้ลงกินเนตบุคว่าเป็นสนามที่สร้างเร็วที่สุดในโลกและได้มาตราฐาน FIFA พร้อม ชมถ้วยแชมป์ฟุตบอล ภายในสนาม แวะซื้อของฝาก ของทีมฟุตบอล ซื้อเสื้อฟุตบอล นักแตะแนวหน้าของประเทศไทย เช่น ต้น นฤบดิน,กับตันกบ สุเชาว์ อื่นๆ อีกหลายคน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่าน เช็คอิน พักโรงแรมตามที่ท่านเลือก


 วันที่สอง 10 กุมภาพันธ์ 2562 Buriram Marathon

ตื่นเช้า 03.30 น. ออกจากโรงแรมไปสนามแข่ง
รับประทานอาหารเช้า แบบSetbox ของทางโรงแรม
Marathon Start at 04.00
Half Marathon start at 05.30
Mini Marathon start at 06.00
Fun Run start at 06.30

อิสระ อาหารกลางวัน
นำท่านสักการะศาลหลักเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ก่อนเดินทางกลับ
หากมีเวลา นำท่านท่องเที่ยว เขากระโดง ทั้งนี้ต้องดูไฟท์บินที่ท่านกลับ

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสภาพอากาศและการจราจร หรือ เหตุการณ์อื่นๆที่บริษัททัวร์ไม่สามารถควบคุมได้

. ราคานี้รวม :

ค่ารถรับส่ง ตามโปรแกรม
ค่าโรงแรม 1 คืน
ค่าประกันอุบัติเหตุทุนประกันวงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลจาก อุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
อาหาร 2 มื้อ (อาหารเย็น1 ,อาหารเช้า แบบSet box 1)ตามโปรแกรม
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง

. ราคานี้ไม่รวม :

ค่ารถที่นอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าอาหารนอกเหนือจากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากที่ระบุ
ต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน
. ค่าสมัคร วิ่ง

. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

 • จอง 2,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2561

. เงื่อนไขการยกเลิก

 • หากยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่สามารถคืนเงินได้ เพราะเป็นการเหมาจ่ายเต็มจำนวน
 • หากไม่สารมารถเดินทางได้ ให้ท่านอื่นมาใช้บริการแทนได้แต่ต้องแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง หลังจากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • ในส่วนของโรงแรม เป็นการจ่ายล่วงหน้าไว้แล้ว หากไม่ใช้บริการตามวันที่ระบุ คือคืนวันที่ 9 กพ2019 ไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องด้วยกฎของทางโรงแรมให้เราจ่ายค่าโรงแรมเต็มจำนวน ตั้งแต่ เดือน กพ 2018 ไม่สามาถคืนเงินจองได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ