Stockholm Marathon

Date : 30 may -1 June 2019


  • Stockholm-Mararthon-Lertsiri-Travel-Package.jpg
    Stockholm-Mararthon
  • Stockholm-Marathon-Lertsiri-Travel.jpg
    Stockholm-Marathon-COURSE

2018 Stockholm Marathon

2017 Stockholm Marathon

2019 Stockholm Marathon Package


30 May 19

รับทุกท่านที่สนามบิน Stockholm Arlanda

เที่ยวชมเมืองและถ่ายรูป สถานที่แนะนำคือ พระราชวังหลวง (The Royal Palace)

ศาลาว่าการเมือง (City Hall) สามารถเดินขึ้นไปที่ยอดของศาลาว่าการเพื่อถ่ายรูปมุมสูงของเมืองได้

พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง (The Vasa Museum) -มีค่าเข้าชมเพิ่มเติม
Skansen Outdoor Museum - มีค่าเข้าชมเพิ่มเติม

ศิลปะภายในสถานีรถไฟใต้ดิน : Kungsträdgården, Solna Centrum, Tekniska Högskolan


31 May 19

นำทุกท่าน ไปที่ Stockholm Marathon expo เพื่อรับเบอร์แข่งบริเวณ Olympic Stadium ซึ่งในวันนี้จะมีกิจกรรม วิ่ง 5 กม Sthlm High Five และ Pasta Party ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)


1 June 19

รับทุกท่านไปที่ จุด Start ของ Stockholm Marathon และ รอรับกลับโรงแรม


2 June 19

ท่องเที่ยวในตัวเมือง Stockholm หรือ One day trip นอกเมือง

สถานที่แนะนำได้แก่ พระราชวัง Drottningholm Stockholm Old Town
เมือง Uppsala ( ถ่ายรูปกับ มหาวิหาร และปราสาทประจำเมือง Uppsala )


3 June 19

นำท่านไปยังสนามบิน Stockholm Arlanda เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

ราคา

  • 4 ท่าน ราคา 30,000 บาท
  • 6 ท่าน ราคา 22,000 บาท
  • 8 ท่าน ราคา 18,000 บาท

ราคานี้รวม รถตู้ 8 ที่นั่งพร้อมคนขับ , ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน ,ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายต่างๆของคนขับ


ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9
ธนากร ชีพธำรง (เก่ง)TEL :+6686-773-0006
LINE ID: alwayskeng โทร. 084-653-7055, 02-931-9779 คุณผึ้ง