หนองคาย มาราธอน

เดินทาง 19-20 ธันวาคม 2563 สำหรับท่านที่เดินทางโดยเครื่องบิน พักหนองคาย 1 คืน รับจากสนามบิน อุดรธานี


หนองคาย มาราธอน Cr.Photo :Phoomin Studio


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ไทย หนองคาย มาราธอน

Nongkhai Marathon


ทะเลบัวแดง

วัดลำดวน

วัน เสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563 : อุดรธานี - หนองคาย - รับเบอร์

ลงสนามบิน อุดรธานี แนะนำ FD3362 06.40 น. เพื่อชมทะเลบัวแดง หากมาไฟท์ FD3354 10.35-11.50 ไม่สามารถชมทะเลบัวแดง หนองหาน

ทะเลบัวแดง ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการชมทะเลบัวแดง คือ 06.00 – 11.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเรือท้องแบนของชาวบ้านคนขับเรือ ที่จะพาแวะไปชมความงามของดอกบัวแดงตามจุดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
ไม่รวมค่าเรือ
เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ 2-3คน คิดค่าบริการคนละ 150 บาท ต่อเที่ยว
เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน ราคาลำละ 600 บาท

เดินทางไปรับเบอร์ วีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์

อิสระ อาหารกลางวัน

เดินทางไป วัดลำดวน ซอย ริมโขง วัดลำดวน เป็นอีกสถานที่แห่งศรัทธา ด้วยมี** “เจดีย์ศรีสารพัดนึก”** ให้ผู้คนได้เข้าไปกราบไหว้สักการะ และใกล้ๆกันนั้นยังมี “วิหารหลวงพ่อศิลาคำ” ที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อศิลาคำ” พระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก โรงแรม Asawann Hotel หรือ Royal Nakhara หรือ เทียบเท่า


วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563

พาท่านไปส่งยังจุดปล่อยตัวและเข้าร่วมงานวิ่ง

รับประทานอาหารกลางวันแบบอิสระ

14.00 น.รับทุกท่านไปยังสนามบิน อุดรธานี เพื่อเดินทางกลับ FD3350 หรือ FD3356 ส่งสนามบินเวลาเดียวกัน


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร และอื่นๆ

ราคา :

 • ราคา 2,690 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 3,100 บาท

   อัตราค่าบริการนี้รวม

  ค่าที่พัก 1 คืน นอนห้องละ 2ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดเตียงได้ ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ

  ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น 1 มื้อ

  ค่ารถรับส่งตามโปรแกรม

  ผู้ประสานงานตามโปรแกรม


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจัดให้โปรแจ้งพนักงาน

ค่าสมัครวิ่ง หากต้องการให้สมัครให้โปรสอบถามเจ้าหน้าที่

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • ชำระเต็มจำนวน

  ยกเลิกการเดินทาง การคืนเงินทั้งหมด

 • หากยกเลิกหลัง 20 สิงหาคม 2563 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9 คลิกแอดไลน์
Facebook page sports travel
Facebook page travel

 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779