moscow marathon

moscow marathon 2020 4 วัน 3 คืน เริ่ม 31,990 บาท/ท่าน


Moscow Marathon 2020 Russia : 4 วัน 3 คืน

วันที่ 19-22 กันยายน

 • ขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป ราคา 31,990 บาท/ท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • หากต้องการให้จัดกรุ๊ปส่วนตัวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ Line ID: @lertsiri9

Run-Moscow-Marathon

Day 1: วันที่ 19 กันยายน 2563 : กรุงเทพฯ - มอสโก-จตุรัสแดง(Red Square)- Cathedral-Of-Christ-The-Saviour

 • Register-Moscow-Marathon.jpg
  Register-Moscow-Marathon
 • Red-Square
  Red-Square
 • Saint-Basils-Cathedral.JPG
  Saint-Basils-Cathedral
 • Gum-Moscow.jpg
  Gum-Moscow
 • Cathedral-Of-Christ-The-Saviour-Moscow.jpg
  Cathedral-Of-Christ-The-Saviour

13.30 น. มีเจ้าหน้ารอรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านLine @ID : @lertsiri9

นำท่านรับเบอร์วิ่ง

จากนั้นนำชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 3 เพื่อเป็นสถานที่จัดงานแสดงใหญ่ ๆ และการชุมนุมต่าง ๆ ท่านจะได้มีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อาคารพิพิธภัณฑ์แห่งชาติรัสเซีย สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล ตัวโบสถ์มีหลังคาสูงยอดแหลม มีโดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลั่นกันไปไม่มีที่ใดเหมือนมีที่เดียวในโลก (ถ่ายรูปด้านนอก)

อิสระ อาหารกลางวัน ณ ห้างกุม

ห้างGUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และเก่าแก่ของMoscow มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกซื้อหลากหลาย มีร้านอาหารLocal ให้ท่านได้เลือกทานตามความชอบ

Cathedral of Christ the Saviour

อาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้าที่พัก warsaw Hotel หรือ Grand Hotel Bolorusskaya เทียบเท่า


Day 2 : วันที่ 20 กันยายน 2563 แข่ง

 • Route-42km-Moscow-Mararthon.png
  Route-42km-Moscow-Mararthon
 • Route-10km-Moscow-Marathon.png
  Route-10km-Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-1.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-Lertsiri-Travel-Tourrun.JPG
  Moscow Marathon
 • Moscow-Marathon-5.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-4.jpg
  Moscow-Marathon
 • Moscow-Marathon-2.jpg
  Moscow-Marathon
 • Metro-Moscow.jpg
  Metro-Moscow
 • Kremlin-Palace-Moscow-Lertsiri-Travel.jpg
  Kremlin-Palace-Moscow

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านไปยังจุดปล่อยตัว รอนำท่านกลับโรงแรม เดินทางโดยรถไฟเพราะมีการปิดถนน

อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

เข้าที่พัก warsaw Hotel หรือ Grand Hotel Bolorusskaya เทียบเท่า


Day 3 : วันที่ 21 กันยายน 2563 Moscow-St.Petersbuge - Spill-Blood-Church - St.Isaacs-Cathedral

 • Spill-Blood-Church
  Spill-Blood-Church
 • Sparrow-Hills-Moscow
  St.Isaacs-Cathedral

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตราคาร

เดินทางไปยังSt.perterburg

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม Spill blood church โบสถ์แห่งหยดเลือด สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความเป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพวิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้

มหาวิหารเซนต์ไอแซค SAINT ISAAC’S CATHEDRAL สร้างในปีค.ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็น (ถ่ายรูปด้านนอก)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตราคาร

เข้าที่พัก Saint Petersburg Hotel หรือ เทียบเท่า


Day 4 :วันที่ 22 กันยายน 2563 : ปีเตอร์ฮอฟ PETERHOF - HERMITAGE-MUSEUM

 • St-Perters-Burg.JPG
  Peterhofl
 • HERMITAGE-MUSEUM.jpeg
  HERMITAGE-MUSEUM

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควาเรสต์ PETERHOF (ถ่ายรูปด้านนอก) ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเนื่องจากได้รวบรวมสถาปนิก และช่างฝีมือจากประเทศต่างๆ มากมายสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

หมายเหตุ:
พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดน้ำพุในสวนช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤษภาคม
พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace จะปิดทุกวันจันทร์ สิ้นเดือน หรือ วันจันทร์และวันอังคาร 2 วัน สิ้นเดือน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมืองรัสเซียที่จะเพิ่มวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว กรณีที่พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace ปิด ทางบริษัทขอนำท่านชมความสวยงามของ พระราชวังยูสซูปอฟ หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ วังใดวังหนึ่ง เป็นการทดแทน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM (ถ่ายรูปด้านนอก) ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย/รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

เดินทางไปยังสนามบิน Pulkovo Airport

เวลา 23.55น เครื่องออกจากเซ็นปีเตอร์เบิก เที่ยวบินEK176

---

Day 5 : 24 กันยายน 2562

06.33 น. ถึงสนามบิน Dubai International (DXB)

09.40ออกเดินทางไปยังสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

19.15 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ ถึงกรุงเทพ ฯ โดยปลอดภัย

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

หากผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิคิดราคาตามผู้เดินทางจริง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ค่าบริการ

 • ผู้ออกเดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ราคา 31,990 บาท/ ท่าน
 • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 10,250 บาท

ราคานี้รวม

 • ค่าโรงแรม 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่สามารถระบุชนิดเตียงได้ เนื่องด้วยบางโรงแรมไม่สามรถเลือกได้ โดยเฉพาะช่วง Hight Season
 • ค่าเดินทางตามโปรแกรม หากท่านเดินทางนอกเหนือจากโปรแกรมจ่ายค่ารถเพิ่มเอง
 • ค่าไกด์นำเที่ยว ที่รัสเซีย ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ Hermitage, Spill Blood Cathedral,Perterhof ชมบริเวณสวน ไม่รวมค่าเข้าชมในวัง
 • Sapsan Ticket for the train Mow-SPB
 • ค่าอาหารตามที่ระบุ อาหาร พื้นเมืองรัสเซีย,อาหาร,อาหารจีน,สลับในแต่ละมื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 5 แสนบาท ไม่คุ้มครองวันแข่ง และผู้ที่มีอายุเกินกว่า 75 ปี ตามรายละเอียดกรมธรม์
 • 1 bottle of drinking water per day

ราคานี้ไม่รวม

 • ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ไม่รวมหัวหน้าทัวร์จากไทย มีเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินDMEรัสเซีย หากต้องการหัวหน้าทัวร์โปรดสอบถามสอถามเจ้าหน้าที่ในค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัครวิ่ง For foreign citizens Full Marathon • if registered until 30 January — 3500 rubles. • if registered from 31 January until 4 July — 4500 rubles. • if registered from 5 July until 22 August — 5500 rubles. • if registered 20-21 August — 6500 rubles. For foreign citizens 10KM • if registered until 30 January — 2000 rubles. • if registered from 31 January until 4 July — 2800 rubles. • if registered from 5 July until 22 August — 3500 rubles. • if registered 20-21 August — 4500 rubles.
 • ค่าทริปไกด์และคนขับ 50USD/ท่าน/ทริป
 • ไม่รวม Vat 7% ,Tax3 %
 • ค่ายกกระเป๋าที่โรงแรม200RUB,สนามบินใบละ 700RUB,รถไฟฟ้า 300RUB อื่น หากท่านไม่ต้องการจ่ายเงินสามรถยกเองได้
 • ค่ารถที่นอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมเอง

 หมายเหตุ

<

ul>

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้ตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ หรือ ขอเปลี่ยนราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 •  กรณียกเลิกการเดินทาง
  • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำ 50% และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ กรณีให้เราออกตั๋วให้
  • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 15,000 สำหรับค่าทัวร์ และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
  • แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เกิดภัยพิบัติ โรคร้ายแรง ภัยธรรมชาติ และ อื่นๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่มีการคืนเงิน
 •  การจ่ายเงิน

  • มัดจำ จำนวนเงิน 15,000 บาท สำหรับค่าทัวร์
  • จ่ายส่วนที่เหลือก่อนเดินทางวันที่ 01 กค 2563
  เงื่อนไข

  เงื่อนไขการชำระเงิน
  1. ชำระเงินมัดจำ 15,000 บาท
  2. ส่วนที่เหลือ ชำระเงินก่อนวันที่ 01 กค 2562
  การขอยกเลิกการเดินทาง
  1. แจ้งล่วงหน้า 60 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวนในส่วนของทัวร์ และ และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
  2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ 3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ 100 % ของราคาทัวร์เต็ม และ ในส่วนของตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงิน

 •  ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
  Line ID: @lertsiri9
   โทร. 084-653-7055, 02-931-9779