ท่องเที่ยว-ทัวร์ ญี่ปุ่น เกียวโต มาราธอน 2021

เกียวโต มาราธอน พร้อมท่องเที่ยว เกียวโต 20-23 ก.พ 2021 : 4 วัน 3 คืน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว วิ่ง เกียวโต มาราธอน


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา ญี่ปุ่น งานเกียวโต มาราธอน 2021(20-23 ก.พ. 2564)

Fushimiinari-Kingkagu

Fushimiinari

Kiyomizu-Dera

Kiyomizu-Dera

วันที่ 20 ก.พ 2564 รับเสื้อ รับเบอร์

 09.30 น.รถมารอรับที่สนามบิน คันไซ พร้อมเจ้าที่คอยประสานงาน พูดไทย
แนะนำการบินไทย แอร์เอเชีย

นำท่าน ไปยัง เกียวโต เพื่อรับเสื้อรับเบอร์ อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งที่งาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ศาลเจ้า ฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari ) ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่นักท่องเที่ยวรู้จักดีโดยเฉพาะอุโมงค์ โทริอิ (torii) ที่เรียงต่อทอดยาวจากด้านล่างขึ้นไปบนยอดเขา จุดเด่นของที่นี่คือมีอุโมงค์เสาโทริอิกว่าหมื่นต้น เสาหล่านี้มาจากการนำมาถวายแด่เทพเจ้าเพื่อความเป้นสิริมงคลของห้างร้าน บริษัทต่างๆ เป็นระยะทาง 4 กม หากจะเดินเล่นให้สุดทางต้องใช้เวลาถึง 2ชม หากท่านที่ไม่ไหวเดินถ่ายรูปแค่บางส่วนก็ได้

วัดคิโยมิสึ เดระ(kiyomizudera)(มรดกโลก) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า วัดน้ำใส ที่มาของชื่อวัดคิโยมิสึเดระ ได้มาจากน้ำพุธรรมชาติที่ไหลมาจากเขาโอโตวะที่มีความบริสุทธิ์ และเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้า พักที่โรงแรม APA Hotel Kyoto Eki Horikawa-Dori หรือ เทียบเท่า


 วันที่ 21 ก.พ 2564 แข่งขัน Kyoto marathon 2021

Route

เส้นชัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ท่าน ไปยังจุด Start โดยรถไฟฟ้าประมาณ 2 สถานี เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

หลังแข่ง รถมารับกลับโรงแรม อิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

อิสระอาหาร กลางวัน และอาหารเย็น

เข้าพักที่ โรงแรม APA Hotel Kyoto Eki Horikawa-Dori หรือ เทียบเท่า


 วันที่ 21 ก.พ 2564 City tour -วัดคิงกะกุ (มรดกโลก) - ป่าไฝ่ซากาโนะ อาราชิยะ -นารา Park -Kobe MOSAIC

Kinkakuji-Temple

Kobe-MOSAIC

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ป่าไฝ่ซากาโนะ อาราชิยะ ทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไฝ่เขียงชอุ่มชูช่อสูง เอนพลิ้วไหวตามสายลม ใช้เวลาเดินไม่นานก็ทั่ว ด้านในมีศาลเจ้าเล็กๆชื่อ โนโนมิยะ

วัดคิงกะกุ จิ (มรดกโลก) (Kinkaku-ji) มีอีกชื่อว่า วัดโระคุอนจิ (rokuonji) จุดเด่น อาคารสีทอง 3ชั้นตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ หากใครได้ดูการ์ตูนเรื่องเณรน้อยเจ้าปัญญา อิคคิวซัง คงจะจำท่านโชกุนที่ชอบมาประลองปัญญากับอิคคิวซังที่วัดแห่งนี้จะเห็นวัดนี้ในฉากอยู่บ่อยๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Nara Park สวนสาธารณะ นารา ท่านเดินเล่นพักผ่อน ให้อาหารกวาง

Kobe MOSAIC ศูนย์ช็อปปิ้งขนาดใหญ่อยู่ริมแม่น้ำ จำหน่ายสินค้าแฟชั่น,เครื่องประดับ อื่นๆอีกมากมาย จุดเด่นมีชิงช้าสวรรคขนาดใหญ่

รับประทาน อาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้าพักที่ โรงแรม Hotel Forza Osaka Kitahama หรือ เทียบเท่า


วันที่ 22 ก.พ 2564 โอซาก้า -โดทมโบริ (Dotombori)-สนามบินคันไซ

Glico-Dotonburi

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

อิสระให้ท่านเดินช็อปปิ้ง โดทมโบริ (Dotombori) ถนนสายเล็กๆ เลียบคลองโดทมโบริ เต็มไปด้วยความคึดคักของแสงสีเสียง และผุ้ที่เดินทางมาดื่มกิน ช็อปปิ้งและความอลังการของป้ายดิสเพลย์ริมคลอง โดยเฉพาะป้ายไฟกูลิโกะ ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร ท่านสามารถเลือกทานได้อย่างจุใจ

อิสระ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

12.00 น. รถมารับนำท่าน ส่งท่าน ยังสนามบิน คันไซ

อิสระเช็คอินตามไฟท์บินของท่าน


โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร เวลาที่อาจคลาดเคลื่อนได้ จะดูตามความเหมาะสม และอื่นๆ

ราคา :

  • ขั้นต่ำ 20 ท่าน ราคา 25,990 บาท/ท่าน

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 15,900 บาท/ท่าน

ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ขึ้นไป ถึงจะมีหัวหน้าทัวร์บินไปด้วย
หากผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ มีเจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินคันไซ ญี่ปุ่น ยืนรอท่านที่จุดนัดหมายและขอคำนวนราคาตามผู้เดินทางจริง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือเลื่อนการเดินทาง

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก 3 คืน นอนห้องละ 2-3ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดห้องได้ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันนั้นๆ ( อาจจะเป็น Twin room,Double room)

ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ ,อาหาร กลางวัน 2,อาหาร เย็น 2

ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทางตามโปรแกรม

ค่าเข้าวัดคิโยมิสึ และคินคาคูจิ

ผู้ประสานงานคอยดูตามโปรแกรม


 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าตั๋วเครื่องบิน หากต้องการให้เราจัดให้โปรแจ้งพนักงาน

ค่าสมัครวิ่ง Kyoto marathon 2021 Lotto

ค่ารถนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ หากต้องการโปรแจ้งพนักงาน

ไม่รวมค่าเข้าชมนอกเหนือจากวัดคิโยมิสึ และคินคาคูจิ

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 60 วัน

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบินจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายการบิน เกิดภัยพิบัติ ภับธรรมชาติ อื่นๆที่ไม่ใช่เหตุจากบริษัทเราไม่สามารถคืนเงินได้ ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายแบบเต็มจำนวนล่วงหน้า

  • หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ยืดมัดจำ 10,000 บาท

  • หากยกเลิกก่อนเดินทาง 59 วัน เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน ทุกกรณี


 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
Line ID: @lertsiri9 หรือ แอดตามลิงค์นี้ คลิก
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779
แอด Facebook Page คลิก