Cherry Marathon Gyeongju Korea

Cherry Marathon 5-8 Apr 2019 ราคาเริ่มต้น 24,590 บาท/ท่าน เที่ยว 2 เมือง Gyeongju /Busan ครั้งหนึ่งในชีวิตวิ่งสัมผัสซากุระทั้งเมือง ไปดูด้วยตาท่านเอง


Gyeongju Cherry Marathon 2019 : 4 วัน 3 คืน

Travel Korea

Cherrymarathon-Korea -Gyeongju

5 -8 เมษายน 2562

  • ราคา 24,590 บาท/ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500 บาท
  • ต้องมีผู้ออกเดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน หากตำ่กว่านี้ขอเปลี่ยนแปลงราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ ปูซาน

หากต้องการตั๋ว โปรสอบถามเจ้าหน้าที่


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว กีฬา เกาหลี งาน เชอร์รี่ มาราธอน 2019

Gamcheon-Culture-Village-Busan

Gamcheon-Culture-Village

Bulguksa-Temple

Bulguksa-Temple

Day 1: วันที่ 5 เมษายน 2562 : Gimhae-Gamcheon Culture Village-Bulguksa Temple -Gyeongju (L,D)

ออกเดินทางด้วยสายการบิน Jeju Air เที่ยวบิน 7C2252 เครื่องออกเวลา 01:15 (BKK) หรือ Jin Air LJ012 01:00(BKK)

ถึงสนามบิน Gimhae Airport สายการบิน Jeju Air เวลา 08:10(PUS)/Jin Air 08:00(PUS) เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบิน Gimhae

Gamcheon Culture Village (감천문화마을)
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน คือ ที่อยู่อาศัยของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี ที่มาสร้างบ้านกันอยู่ตามความลาดชันของเนินเขา. แต่ต่อมาได้มีการพัฒนา ปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ด้วยการทาสี วาดภาพ เป็นถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปูซาน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

นำท่านเดินทางสู่เมือง เคียงจู Gyeongju และ รับเบอร์

วัดพุลกุกซา (Bulguksa Temple) วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรชิลล่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ.535 คำว่า "พุลกุกซา" นั้น หมายถึง ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา วัดนี้มีความสวยงามมากจนได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในปีค.ศ.1995

อาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นำท่านส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย Gyeongju GG Tourist Hotelหรือ เทียบเท่า

Gyeongju-Cherry-blossom-Korea

Map-Cherry-Marathon-Gyeongju

Day 2 : วันที่ 6 เมษายน 2562 : Gyeongju - Race Day (B)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ส่งยังจุดปล่อยตัวและรับกลับโรงแรม

Lunch – X อิสระอาหารกลางวัน

Dinner – อาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

Gyeongju GG Tourist Hotelหรือ เทียบเท่า

Tumuli-Park-Gyeongju-Korea

Bomun-Lake-Gyeongju

Cheomseongdae-Observatory

Gyeongju-Donggung-Palace-Wolji-Pond

Day 3 : วันที่ 7 เมษายน 2562 :Bomun Lake- TUMULI PARK-Cheomseongdae Observatory - Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond(B)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ทะเลสาบโพมุน (Bomun Lake) เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาชมซากุระกัน สามารถเดินเล่นหรือปั่นจักรยานชมโดยรอบทะเลสาบ อิสระให้ท่านดื่มดำกับซากุระ (จำนวนและปริมาณซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้)

อุทยาน ทูมูลี (TUMULI PARK) เป็นสุสานหลวงของอาณาจักรชิลลา ในช่วงก่อนมีการรวมประเทศในใจกลางเมืองเคียงจู มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน

Lunch – ทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Cheomseongdae Observatory หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก (Seon Deok) แห่งอาณาจักรชิลลา เพื่อใช้สำหรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติลำดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม 1962

พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond เป็นที่ตั้งของพระราชวังรองซึ่งใช้เป็นพระราชวังของมกุฎราชกุมารและอาคารอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นห้องจัดเลี้ยงสำหรับงานสำคัญระดับชาติและผู้เข้าชมที่สำคัญอีกด้วย หลังจากการล่มสลายของ Silla ตามด้วย Goryeo และ Joseon สถานที่นี้มีชื่อว่า ‘Anapji’ แทน ต่อมาชิ้นส่วนจากเครื่องปั้นดินเผาที่แกะสลักตัวอักษร “Wolji” ถูกค้นพบในปี 1980 และพบว่า Wolji มีความหมายของบ่อสะท้อนดวงจันทร์ ดังนั้นชื่อ ‘Anapji’ จึงเปลี่ยนเป็นปัจจุบัน – ‘พระราชวัง Donggung และ Wolji Pond

นำท่านไปยังปูซาน

Dinner – รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นำท่าส่งโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย Best Western Haeundae Hotel หรือ เทียบเท่า

Gwangalli-Beach-Busan

Haeundae-Beach

Haeundae-Beach

Busan-Tower

Busan-Tower

Day 4 :วันที่ 8 เมษายน 2562 : Gyeongju –Haedong Yonggungsa Temple-Haeundae Beach-Gwangalli Beach-Nampodong Street-Busan Tower- Busan (B, L,-)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

Haedong Yonggungsa Temple (해동 용궁사)
เป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของยุคนั้น
วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหุบเขาหรือในป่า แต่วัดแฮดอง ยงกุงซาเป็นหนึ่งในไม่กี่วัดที่สร้างอยู่ริมทะเลเลย

Haeundae Beach / 해운대해수욕장 เป็นหาดยอดนิยมของเกาหลี ยิ่งช่วงหน้าร้อนคนจะเยอะเป็นพิเศษ และยังเคยเป็นสถานที่จัดงานสำคัญ อย่างเทศกาลหลัง ปูซาน มีการฉายหลังบริเวณหาดให้นักท่องเที่ยวสามารถนอนชมดู ข้ามฝั่งหาดมาเจอถนนคนเดินสามารถเลือกซื้อของทานได้ มีร้านอาหารและเครื่องดื่มขายอยู่อย่างมากมาย ใครที่ชื่นชอบแสงสีเสียงแนะนำหาดนี้เลยรับรองไม่ผิดหวัง

Gwangalli Beach เป็นอีกหาดที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ทะเลใสหาดสวยไม่แพ้ Haeundae Beach จุดเด่นสำคัญหากนี้สามารถมองเห็น สะพาน Gwangwan Bridge ที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองปูซาน
Lunch รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Nampodong Street เป็นแหล่งช็อปปิ้งสิ้นค้าต่างของเกาหลี เปรียนสเหมือน เมียงดง ปูซาน ให้ท่านแวะซื้อของฝากกลับบ้าน

Busan Tower เป็นจุดชมวิวเมืองปูซานรอบเมืองปูซาน ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park – 용두산공원) ปูซานทาวเวอร์แห่งนี้ สูง 69 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 120 เมตร ท่านสามารถถ่ายรูบนถานหอคอยได้แต่หากต้องการขึ้นไปบนยอดหอคอยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ค่าขึ้นชม : ผู้ใหญ่ (อายุ 13 ปีขึ้นไป) 8,000 วอน / เด็ก (อายุ 3-12) 6,000 วอน ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

Dinner – X อิสระอาหารอาหารเย็น

16.30pm นำท่านไปยังสนามบิน กิมเฮ ปูซาน

ออกดินทางไปยังกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินJin Air LJ011 เวลา 19:40 ถึง BKK 23:40 หรือ JEJU AIR 7C2251 20.25 ถึงBKK 23.59

  • หากเดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG ต้องนอนที่ปูซานเพิ่ม 1 คืน และกลับไฟท์เช้าอีกวัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโปรสอบถามเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ: โปรดแจ้งไฟท์บินท่านเพื่อเราจะได้ดูความเหมาะสมกับโปแกรมทัวร์

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ และ การจราจร และอื่นๆ

  • หากผู้จัดงานมาราธอนเลื่อนวันแข่งหรือยกเลิกงานแข่งทางบริษัทเราเป็นเพียงตัวแทนในการประสานงานไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนนี้ได้ แต่เราจะปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวให้แก่ท่านตามความเหมาะสม
  • ซากุระบานเป็นไปตามภูมิอากาศในช่วงนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้

. ราคานี้รวม

ที่พัก 3 คืน นอนห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 8,000 บาท ท่านไม่สามารถเลือกชนิดของห้องพักได้ เนื่องด้วยในช่วงดังกล่าวห้องพักมีชนิดห้องแต่ละแบบจำกัด (Twin bed room/Double bed room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักตามชนิดที่มีอยู่
รถรับส่งตามโปรแกรม
ไกด์พูดไทย หรือ อังกฤษ
ค่าสมัคร วิ่งมาราธอน
ค่าอาหาร ตามที่ระบุ
ค่าSlot วิ่ง Full marathon ถ้าหากสมัครระยะ 21,10,5 km ลดลง 200 บาท
ค่าประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 1ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ไม่รวมประกันสุขภาพ หากต้องการซื้อเพิ่มโปรแจ้งเจ้าหน้าที่ ประมาณ 400-700บาท/ทริป ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก


.ราคานี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ - ปูซาน เกาหลีใต้
ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย
รถรับส่งนอกเหลือ จากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ไม่รวมค่าทริปไกด์คนละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป จ่ายพร้อมค่าทัวร์
ค่าขึ้นหอคอยที่ปูซาน ประมาณ 250 บาท/ท่าน
ค่าภาษี 3%และค่าVat 7%
อื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

หากท่าน ไม่ผ่าน กรมตรวจคนเข้าเมือง บริษัททัวร์ ไม่สามารถคืนเงินท่านได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตลอดทริป ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนเดินทาง

.การชำระเงิน

  • มัดจำ 15,000 บาท/ท่าน
  • ไม่สามารถคืนเงินจองได้ทุกกรณี

. การยกเลิกการเดินทาง

  • ยกเลิกทุกกรณี เก็บเงินเต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ ต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปหากต่ำกว่านั้นขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง

สนใจ Line Id : @lertsiri9 มีเครื่องหมาย@ด้วย
เพิ่มเพื่อน
โทร.084 653 7055 ,02 931 9779
e-mail: [email protected]
kakao : nampuengsiri