Colmar Marathon

11-16 กันยายน 2563 ราคา 39,990 บาท/ท่าน ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

Colmar Marathon 2020,13 Sep

ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์

เดินทาง วันที่ 11-16 กันยายน 2563

ราคา 39,990 บาท/ท่าน พักเดี่ยวจ่าย 48,990 บาท

## ออกเดินทางขั้นต่ำ 13 ท่าน

วันแรก : วัน ศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 กทม - ซูริค สวิสเซอร์แลนด์

ทุกท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินไทย หรือสายการบินอื่นๆที่ท่านซื้อ
หากต้องการเดินทางโดยการบินไทยแนะนำ TG970


วันที่ สอง : วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2020

01:05 กรุงเทพฯนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) TG970

07:50 ซูริคสนามบินซูริค (ZRH)

เดินทางไป Colmar เมืองกอลมาร์ตั้งอยู่บน “เส้นทางไวน์ของอาลซัส” และได้ชื่อว่าเป็น “capitale des vins d'Alsace” และยังได้รับการขนานนามว่า Little Venice ท่านสามารถล่องเรือในแม่น้ำ Lauch เพื่อชมเมืองได้อย่างโรแมนติก( ไม่รวมค่าล่องเรือ) กอลมาร์เป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง

นำท่านรับเบอร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Eguisheim เป็นสมาชิกในกลุ่ม Les Plus Beaux Villages de France ซึ่งแปลว่า “หมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” และยังรับโหวตให้เป็น Preferred Village of France ในปี ค.ศ.2013 เนื่องจากผลผลิตในเขตนี้ได้รับแดดที่จะให้รสชาติของไวน์ออกมากลมกล่อม ดึงดูดนักดื่มไวน์ให้ได้ทดลองชิม

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

Best Western Grand Hôtel Bristol หรือ เทียบเท่า


Day 3 : วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2020

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

Race Day

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

อิสระท่องเที่ยวเมืองColmar โรงแรมที่พักสามารถเดินชมเมืองเองได้
แนะนำ

 • เดินเล่นในย่านเมืองเก่า ชมสินค้าพื้นเมือง ไวน์ ขนมหวาน เครื่องแก้ว
 • น้ำพุ Schwendi Fountain
 • Koifhus (The former customs house)
 • พิพิธภัณฑ์จัดแสดงผลงานและชีวิตของศิลปินเอกของเมือง คือ Frederic Auguste Bartholdi
 • House of Heads
 • Saint Martin Church

Best Western Grand Hôtel Bristol หรือ เทียบเท่า


Day 4 : วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2020

รับประทานอาหารเช็า ณ โรงแรม

08.30 น นำท่านเมืองไวน์ Riquewihr เมืองเก่าแก่ไม่แพ้ Colmar มีหอนาฬิกากลางหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัวเมืองนี้ คนส่วนใหญ่ในเมืองมีอาชีพทำไวน์ จึงมีร้านขายไวน์ค่อนข้างเยอะ ท่านใดที่ชื่นชอบไวน์แนะนำที่นี่เลยราคาถูกคุณภาพดี อิสระเดินเล่นชมหมู่บ้านอันสวยงาม

12.00 น สตราสบูร์ก

 • จัตุรัส place gutenberg เป็นจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเก่าสตราซบูร์(Strasbourg)
 • มหาวิหารแห่งสตราซบูร์ Notre-dame de Strasbourg

อิสระอาหารกลางวัน

14.30 น ออกเดินทางไปยัง แฟรงเฟรต เดินทางไปยัง Römer เป็นอารเก่าแก่ใน Altstadt แฟรงก์เฟิร์ต ตั้งอยู่ตรงกันข้างกับโบสถ์ นิโคลัส และซิตี้ฮอล มีอายุมากกว่า 600 ปี เป็นหนึ่งสถานที่ที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกับตึกเก่าสวยงาม

อิสระยามค่ำคืนที่แฟรงก์เฟิร์ต อิสระอาหารเย็น

โรงแรม Hampton by Hilton Frankfurt City Centre Messe หรือ เทียบเท่า


Day 5 : วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2020 แฟรงก์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

9.30 น เดินทางไปยังสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต

14:45 ออกเดินทางไปจากสนามบิน นานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต (FRA) โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG921


Day 6 : วันอังคาร ที่ 16 กันยายน 2020 กรุงเทพฯ

06:25 น ถึงกรุงเทพฯ สนามบิน นานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK)


## หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ณวันเดินทาง หากผู้จัดงานเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจัดกิจกรรม ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินได้และเดินทางท่องเที่ยวตามกำหนดการ

ราคา นี้รวม

โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
(นอนห้องละ 2 ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดเตียงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในวันนั้นๆ)

ค่าอาหาร ( วันที่ 12 เที่ยง , เย็น ,อาหารเช้า 4 มื้อ)

ค่ารถตามโปรแกรม

ค่าผู้ประสานงานตามโปรแกรม(English หรือ ไทย) เริ่มสนามบินซูริค

ค่าสมัครวิ่ง มี Half mararthon,Full Mararthon ,Team Relay Marathon( วิ่งผลัด 4 ท่านในเส้นทางFull)


ราคานี้ไม่รวม:

ตั๋วเครื่องบิน

ค่าวีซ่า

ค่าหัวหน้าทัวร์

ค่าไกด์ทัวร์

ค่าทริป ผู้ประสานงาน และคนขับ ท่านละ 50 EUR/ทริป

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุ

ค่ารถนอกเหนือจากโปรแกรม

ค่าเข้าชมหากมี

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม


การจ่ายเงิน

 • จ่ายมัดจำ 15,000 บาท/ท่าน
 • ส่วนที่เหลือจ่ายก่อน 11 มิถุนายน 2563 หากไม่ชำระตามกำหนดและกรุ๊ปคอนเฟริมแล้วไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้

การยกเลิก

 • หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงจำนวน 15 ท่าน ขอเปลี่ยนแปลงราคาตามผู้เดินทางจริง หรือ คืนเงินมัดจำ
 • กรุ๊ปคอนเฟริมแล้วไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • วีซ่าไม่ผ่านหลัง 11 มิถุนายน 2563 ไม่คืนเงินมัดจำกรณีกรุ๊ปคอนเฟริมแล้ว ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าแชงเก้นล่วงหน้า 6 เดือนก่อนเดินทาง
 • ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจะไม่ได้รับการคืนเงิน

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
เพิ่มเพื่อน
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779