Berlin Marathon 2020 ,27 Sep

28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 / ราคา เริ่มต้น 29,990 บาท/ท่าน พักคนเดียวจ่ายเพิ่ม 39,990 บาท


โปรแกรมทัวร์-ท่องเที่ยว Berlin Marathon


Berlin Marathon


ราคา 29,990 บาท/ท่าน พักท่านเดียวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท

ผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมสล็อตวิ่ง

ท่านที่ยังไม่มีสล็อตเราขอนำเสนอแพ็คเกจ
1.สล็อต + โรงแรม 1 คืน 19,990 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 26,990 บาท เช็คอิน 26 กันยนยน - เช็คเอ๊าท์ 27 กันยายน 2563
2.สล็อต + โรงแรม 2 คืน 23,990 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 29,990 บาท เช็คอิน 26 กันยนยน - เช็คเอ๊าท์ 28 กันยายน 2563
3.สล็อต + โรงแรม 3 คืน 25,990 บาท/ท่าน พักเดี่ยว 35,990 บาท เช็คอิน 25 กันยนยน - เช็คเอ๊าท์ 28 กันยายน 2563

  • โรงแรม A&O berlin Haupbanhnhof ห่างจากจุดปล่อยตัวปะมาณ 1.5 กม สามารถเดินไปได้ 900 เมตรจากสถานีรถไฟใหญ่เบอร์ลิน ร้านอาหาร Supermarket ร้านกาแฟ มากมายให้ท่านเลือกทาน
  • หากต้องการโรงแรมอื่นๆโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
    เพิ่มเพื่อน

Prague-Casste

Prague-Castle

Prague-Castle

Charles-Bridge-Prague

28 กันยายน 2563 : Germany Dresden- Czech Republic - Prague

08.30 am ออกเดินทางจาก pick up the A&o berlin hauptbahnhof hotel ใกล้สถานี berlin hauptbahnhof 900 เมตร

Dresden เมืองเดรสเดินตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเอลเบอ เป็นเมืองหลวงของรัฐซัคเซิน แต่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐรองจากไลพ์ซิจ นอกจากนี้ บริเวณเมืองเก่าย่านใจกลางเมืองเดรสเดินยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

Lunch (อิสระ)

Prague Castle , Czech Republic ปราสาท Prague (Pražský Hrad) คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของเมือง นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปราสาทแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,100 ปี ภายในกำแพงปราสาทมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจตั้งอยู่และยังเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์โบฮีเมีย จักรพรรดิโรมัน และประธานาธิบดีของประเทศเชโกสโลวาเกียอีกด้วย ปัจจุบัน ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นทำเนียบของรัฐบาลเช็ก

Dinner (อิสระ)

Hotel at NH Prague City หรือ เทียบเท่า


Cesky-Krumlov-Czech-Republic

Cesky-Krumlov-Lertsiri-Travel.JPG


Hallstatt-Austria

Hallstatt-Austria

29 กันยายน 2563 : Czech Republic - เชสกี้ คลุมลอฟ - Hallstatt Austria

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 ออกเดินทางจากปรากไปยัง เชสกี้ คลุมลอฟ
เชสกี้ ครุมลอฟ Cesky Krumlov, Czech Republic เชสกี ครุมลอฟเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เบื้องล่างปราสาทอันงดงาม มีบรรยากาศชวนให้ระลึกถึงความรุ่งเรืองในยุคกลางและเรเนสซองส์ของสาธารณรัฐเช็กได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับยูเนสโก ชื่นชมมนต์เสน่ห์ของโบสถ์อายุหลายร้อยปี สะพาน สวนต่างๆ และแม่น้ำ Vltava ที่เลี้ยวลด หัวใจของเมืองเชสกี ครุมลอฟก็คือย่านเมืองเก่าอันน่าหลงใหล ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโก
Lunch

Hallstatt Austria เป็นหมู่บ้านในแหล่งมรดกโลกซัลทซ์คัมเมอร์กูท ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบฮัลชตัททางตะวันตกเฉียงใต้ ฮัลชตัทขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเกลือซึ่งมีอายุย้อนไปได้ถึงช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นที่มาของชื่อวัฒนธรรมฮัลชตัทซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มชนที่พูดภาษาเคลต์, ภาษาเคลต์ดั้งเดิม และภาษาก่อนอิลลิเรียในยุคเหล็กตอนต้นของยุโรปเมื่อ 800–450 ปีก่อนคริสต์ศักราช มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดียุคแรกสุดของชาวเคลต์บางชิ้นในหมู่บ้านนี้

Dinner at restaurant

Hotel Berghof หรือ เทียบเท่า


Schunbrun-Vienna-Austria


Schunbrun-Market-Vienna

St.Stephens-Cathedral-Of-Vienna-Austria

St.Stephens-Cathedral-Of-Vienna-Austria

Shoping-Vienna

30 กันยายน 2563 : Austria - Schönbrunn Palace - พระราชวังฮอฟบวร์ค (Hofburg Palace) -City hall -St. Stephen’s Cathedral of Vienna

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.30 ออกเดินทางไปยังออสเตรียใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชม
Schönbrunn Palace แห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์คซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี 1996
** รอบของการเข้าชมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรณีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้กับท่านได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด**

รับประทานอาหารกลางวัน

ถ่ายภาพ พระราชวังฮอฟบวร์ค (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางเมืองเวียนนา ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ส่วนหนึ่งของพระราชวังปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของประธานาธิบดีแห่งประเทศออสเตรีย ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมขยายส่วนเรื่อยมา พระราชวังแห่งนี้เสมือนศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ชาติของประเทศออสเตรีย

ถ่ายรูปกับ City hall

ถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น แห่งเมืองเวียนนา (St. Stephen’s Cathedral of Vienna) สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน ต่อมาจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองจนปัจจุบัน

Shopping Graben อิสระช็อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง แบรนด์เนมมากมายหลายยี่ห้อให้ท่านเลือก พร้อมทั้งร้านอาหารพื้นเมืองให้ท่านลือกทานอย่างอร่อย

Dinner อิสระ

NH Danube City หรือ เทียบเท่า


1 ตุลาคม 2563: Vieanna - Bangkok

09.30 Go to airport Vienna
แนะนำการบินไทย TG937

14.35 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร อื่นๆ
ราคานี้ต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไปหากผู้เดินทางน้อยกว่าที่กำหนดขอเปลี่ยนแปลงราคาตามผู้เดินทางจริง หรือ คืนเงินจองเต็มจำนวน

ราคา นี้รวม

โรงแรม 3 คืน พร้อมอาหารเช้า
(นอนห้องละ 2 ท่าน ไม่สามารถเลือกชนิดเตียงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในวันนั้นๆ) พักท่านเดียวจ่ายเพิ่ม 9,900 บาท

ค่าอาหาร ( วันที่ 28 เที่ยง , เย็น/ วันที่ 29 เที่ยง)

ค่าเข้าปราก,Schunbrunn สถานที่เข้าชมต่างๆหากปิดไม่สามารถเข้าชมได้ไม่สามารถคืนเงินค่าเข้าชมได้

ค่ารถตามโปรแกรม

ค่าผู้ประสานงานตามโปรแกรม(English หรือ ไทย) เริ่มที่เบอร์ลิน


ราคานี้ไม่รวม:

ตั๋วเครื่องบิน

<i class="fa fa-times"style="color:#ff0000"></i> ค่าสมัครวิ่ง (สามารถซื้อแพ็คเกจได้ เริ่มต้น 19,990 บาท + โรงแรม 1 คืน โรงแรม คืน 26 กันยายน 2563)

ค่าวีซ่า

ค่าหัวหน้าทัวร์

ค่าไกด์ทัวร์

ค่าทริป ผู้ประสานงาน และคนขับ ท่านละ 50 EUR/ทริป

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุ

ค่ารถนอกเหนือจากโปรแกรม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าเข้าที่ไม่ได้ระบุหากต้องการเข้าในส่วนอื่นๆที่พิเศษจะต้องจ่ายเพิ่มเอง

ค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม


การจ่ายเงิน

  • จ่ายมัดจำ 15,000 บาท/ท่าน
  • ส่วนที่เหลือจ่ายก่อน 25 มิถุนายน 2563 หากไม่ชำระตามกำหนดและกรุ๊ปคอนเฟริมแล้วไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้

การยกเลิก

  • หากจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงจำนวน 20 ท่าน ขอเปลี่ยนแปลงราคาตามผู้เดินทางจริง หรือ คืนเงินมัดจำ
  • กรุ๊ปคอนเฟริมแล้วไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
  • วีซ่าไม่ผ่านหลัง 25 มิถุนายน 2563 ไม่คืนเงินมัดจำกรณีกรุ๊ปคอนเฟริมแล้ว ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าแชงเก้นล่วงหน้า 6 เดือนก่อนเดินทาง
  • ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองจะไม่ได้รับการคืนเงิน

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL TAT License 51/00558
 Line ID: @lertsiri9
เพิ่มเพื่อน
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779