Almaty Marathon Republic of Kazakhstan

เที่ยว 2 ประเทศ คาซัคสถาน + อุซเบกิสถาน อัลมาตี มาราธอน คาซัคสถาน ทาชเค้นต์ สมาคานท์ บูคารา เดินทาง 17-24 เมษายน 2564 โดยสายการบิน Air Astana และ อุซเบกิสถาน 8 วัน 7 คืน ราคา 32,990 บาท/ท่าน


Almaty-Marathon

ราคา 32,990 บาท/ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 12,900 บาท

8 วัน 7 คืน 11-24 เมษายน 2564

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน


วันที่ 17 เม.ย. กรุงเทพฯ – อัลมาตี

 • Almaty-City
  Almaty-City
 • Kazaksatan
  Kazaksatan

07.15 นัดหมายพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U ท่านสามารถเช็คอินด้วยตัวท่านเอง

10.15 แอร์ แอสตานา เที่ยวบินที่ KC932 นำท่านเหิรฟ้าสู่ อัลมาตีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

16.25 ถึงสนามบินนานาชาติเมือง อัลมาตีหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านสู่ เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบิน (พูดภาษาอังกฤษ หรือ ไทย)

นำท่านรับเบอร์วิ่ง

รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

พัก Best Western Plus Atakent Park Hotel หรือ เทียบเท่า


วันที่ 18 เม.ย. ร่วมวิ่ง Almaty Marathon

06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

การแข่งขันจะเริ่มในเวลาประมาณ 08.00 น.
โดยจุดปล่อยตัว Republic Square

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

พัก Best Western Plus Atakent Park Hotel หรือ เทียบเท่า


 • Republic-Square
  Republic-Square-Almaty-Kazakhstan
 • Zenkov-Cathedral
  Zenkov-Cathedral
 • Kok-Tobe-Almaty
  Kok-Tobe-Almaty

วันที่ 19 เม.ย. เที่ยวอัลมาตี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

Park Named After panfilov’s 28 Guardsmen พื้นที่โดยรอบวิหาร Zenkov อุทิศให้และตั้งชื่อตามวีรบุรุษ Panfilov ซึ่งเป็นทหาร 28 คนของหน่วยทหารราบอัลมาตีที่เสียชีวิตขณะต่อสู้กับชาวเยอรมันนอกกรุงมอสโกในช่วงสงครามผู้รักชาติ

Zelenyy Bazar ตลาดสินค้าพื้นเมือง สามารถซื้อของสด ผัก ผลไม้ ผลไม้อบแห้ง ของฝาก

Zenkov-Cathedral โบสถ์รัสเซียออร์โธดอกซ์ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Panfilov ในอัลมาตีคาซัคสถาน เสร็จสมบูรณ์ในปี 1907 โบสถ์สร้างขึ้นจากไม้ แต่ไม่มีเล็บ มีความสูงประมาณ 56 เมตรและอ้างว่าเป็นอาคารไม้ที่สูงเป็นอันดับสองของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Kok Tobe Hill เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,100 เมตร สามารถชิมวิวเมืองอามาตีได้อย่างสวยงาม

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

<i class="fa fa-bed"style="color:#4b72fb"></i>พัก **Best Western Plus Atakent Park Hotel** หรือ เทียบเท่า

---
 • Amir-Temur-Square
  Amir-Temur-Square-Tashkent
 • Chorsu-Bazaar-Tashkent
  Chorsu-Bazaar-Tashkent
 • Amir-Temur-Square
  Chorsu-Bazaar-Taskent
 • Independence-Square-Tashkent
  Independence-Square-Tashkent
 • Metro-Taskent-Citytour-Tashkent.
  Metro-Taskent-Citytour-Tashkent
 • Chorsu-Bazaar-Tashkent
  Tashkent-Tower-Citytour-Uzbekistan

วันที่ 20 เม.ย. อัลมาตี- ทาชเค้นต์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

10.15 เดินทางไปยังทาชเค้นต์ สาธารณรัฐ อุซเบกิสถานโดยเที่ยวบิน KC117 สายการบิน Astana Air

11.50 ถึงสนามบินทาชเค้นต์ สาธารณรัฐ อุซเบกิสถาน

นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

Chorsu Bazaar เป็นแหล่งขายสินค้าขนาดใหญ่ ผลไม้ เนื้อสัตว์ เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ บรรยากาศแบบคนพื้นเมือง ถ้าช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม เป็นหน้าผลไม้จะมีผลไม้ชนิดต่างๆออกมาวางขาย ราคาถูก แต่รสชาติดีมาก หวานมาก แตงโม เชอร์รี่ ลูกพีช ลูกพลัม ทับทิม อื่นๆ โดยเฉพาะเมลอน บอกเลยว่าต้องลองแล้วท่านจะลืมรสชาติจากที่อื่นๆมาเลยที่นี่ถือว่าที่สุดแห่งผลไม้

Independence Square เป็นจตุรัสกว้างมีลานน้ำพุด้านหน้าและมีเสาหินอ่อนที่ตั้งอยู่มีจำนวน 16 ต้นเท่ากับจำนวนรัฐในสาธารณรัฐ อุซเบกิสถาน ตรงกลางมีนกบินบนลูกโลกแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ว่าเป็นอิสระภาพบนโลกใบนี้ ใกล้ๆกันนั้นมี อนุสาวรีย์ของแม่ที่มีความสุข Happy Mother แสดงให้เห็นแม่ที่มีความสุขมีลอยยิ้มมองลูกน้อยซึ่งหมายถึงอนาคตของชาติ มองเห็นอนาคตข้างหน้าที่สดใสอย่างมีความสุข

Amir Temur Square
เป็นจตุรัสใจกลางเมืองสร้างเพื่อให้เป็นเกียรติแก่รัฐบุรุษของชาติที่เป็นผู้ก่อสร้างอาณาจักรแห่งนี้ในสมัยของจักรวรรดิตีมูรีย์ บริเวณรอบจัดตกแต่งสวนอย่างสวยงาม ให้ชาวอุสเบกและนักท่องเที่ยวสามารถได้พักผ่อน นั่งเล่น ถ่ายรูป ด้านหลังเป็นตึกของโรงแรม Uzbekistan Hotel เป็นพื้นหลังให้อย่างสวยงาม เป็นภาพที่คลาสสิคที่ทุกท่านมาเยือนอุซเบกิสถานต้องมีกลับไป

Tashkent Metro ได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตลักษณะจึงคล้ายคลึงกับที่รัสเซียในกรุงมอสโก ขอบอกว่าความงามหลายๆสถานี้ไม่ได้แพ้ที่รัสเซียเลย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของอุซเบกิสถาน

Tashkent Tower เป็นหอส่งสัญญาณทีวีของเมืองTashkent มีความสูงเป็นอันดับที่สามของโลก บริเวณด้านล้างเป็นสวนสาธารณะให้สามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปวิวหอคอยได้อย่างสวยงาม(ไม่รวมค่าขึ้น) ยิ่งตอนกลางคืนตอนที่หอคอยเปิดไฟยิ่งดูสวยงาม หนึ่งไฮไลที่แนะนำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าโรงแรม Simma Hotel Spa & Waterpark หรือ Uzbekistan Hotel เทียบเท่า


 • Amir-Temur-Square
  Registan-Square-Uzbekisatan
 • Shahi-Zinda-Necropolis-Samarkand
  Shahi-Zinda-Necropolis
 • Bibi-Khumun-Samarkand
  Bibi-Khumun-Samarkand-Uzbekistan
 • Bibi-Khumun
  Bibi-Khumun
 • Bibi-Khanum
  Bibi-Khanum
 • Samarkand-Uzbekistan
  Samarkand-Uzbekistan

วันที่ 21 เม.ย. ทาชเค้นต์ - สมาร์คานด์ -Shakhi Zinda Complex - Mausoleum of Amir Temur - Bibi Khanum -Registan Square Registan- Ulugh Beg Madrasah - Sher-Dor Madrasah - Tilya-Kori Madrasah - Siab bazaar

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านไปยัง สมาร์คานด์ โดยรถไฟเร็ว
Samarkand ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ทางวัฒนธรรม
สถาปัตกรรมในเมืองนี้ล้วนมีประวัติอันยาวนานให้ท่านได้ทึ่งกับความงามและประวัติของแต่ละสถานที่

รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ร้านอาหาร

Shakhi Zinda Complex สุสานซึ่งตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ "Alive King" มีหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางสถาปัตยกรรมที่ลึกลับและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของ Samarkand, Shakhi Zinda complex ประกอบไปด้วยแถวของหลุมฝังศพสีน้ำเงินที่ปรับแต่งเป็นประกาย การผสมผสานอย่างกลมกลืนในองค์ประกอบที่มีชีวิตชีวาและเคลื่อนไหวได้ศพต่าง ๆ ถูกจัดกลุ่มตามถนนยุคกลางแคบ ๆ Shakhi Zinda ประกอบด้วยสุสานสิบเอ็ดแห่งซึ่งถูสร้างขึ้นหลังจากนั้นอีกครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 14 - 15

Mausoleum of Amir Temurเป็นสุสานของผู้พิชิตชาวเอเชีย Timur (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Tamerlane) ในซามาร์คันด์, อุซเบกิสถาน มันมีสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย - มองโกเลียในฐานะผู้นำและรูปแบบสำหรับสุสานสถาปัตยกรรมโมกุลที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังรวมถึง Gardens of Babur ในกรุงคาบูลสุสานของ Humayun ในนิวเดลีและทัชมาฮาลในอักกราสร้างโดยทายาทเปอร์เซีย ปกครองราชวงศ์โมกุลของอนุทวีปอินเดีย

Bibi Khanumชื่อที่ท่านข่านอามีร์ตีมูร์ ตั้งให้เกียรติแก่ภรรยาผู้งดงามของท่าน มัสยิดแห่งนี้สร้างโดย Saray Mulk ภรรยาของท่านข่านอามีร์ ตีมูร์ ผู้นำประเทศอุสเบกิสถานในศตวรรษที่ 14-15 เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางในตอนนั้น พระนางทรงสั่งให้สร้างเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แกสามีที่ยกทับสู้รบเพื่อขยายอำนาจได้สำเร็จ ยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของสามาคานค์ อุซเบกิสถาน เมื่อท่านข่านอามีร์ ตีมูร์กลับมาทรงดีใจมากและได้มีการสั่งสร้างโรงเรียนสอนศาสนาเพิ่มเติม ตึกดูยิ่งใหญ่มากมองเห็นได้เด่นชัดและสวยงาม

Registan Square Registan เป็นหัวใจของเมืองโบราณแห่ง Samarkand แห่งราชวงศ์ Timurid ปัจจุบันอยู่ในอุซเบกิสถาน ชื่อRēgistan (ریگستان) หมายถึง "ทะเลทราย" ในภาษาเปอร์เซีย ในพื้นที่จตุรัส รีจีสถาน มีสามตึกหันหน้าเข้าหากัน

Ulugh Beg Madrasah (1417–1420) อยู่ทางซ้ายมือจากทางเข้า เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ดีที่สุดในกลุ่มมุสลิมตะวันออกในศตวรรษที่ 15 อับดุล - ราห์มานจามิกวีชาวเปอร์เซียผู้ยิ่งใหญ่นักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาศึกษาที่มาดาราห์ Ulugh ขอตัวเองให้บรรยายที่นั่น ในระหว่างรัฐบาลของ Ulugh Beg Madrasah เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

Sher-Dor Madrasah (1619–1636) อยู่ทางขวามือ ในศตวรรษที่ 17 ผู้ปกครองของ Samarkand, Yalangtush Bakhodur ได้สั่งการก่อสร้าง Sher-Dor และ Tillya-Kori , madrasahs กระเบื้องโมเสคเสือที่มีพระอาทิตย์ขึ้นบนหลังของพวกเขาบนใบหน้าของซุ้มประตู Madrassa แต่ละหลังนั้นน่าสนใจเพราะพวกเขาเย้ยหยันคำสั่งห้ามในศาสนาอิสลามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอาคารทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเป็นตัวแทน . มีอิทธิพลของโซโรอัสเตอร์เล็กน้อยในสถาปัตยกรรม

Tilya-Kori Madrasah (1646–1660) อาคารอยู่ตรงกลาง สิบปีต่อมา Tilya-Kori (เปอร์เซีย: طلاکاری, ความหมาย "ทอง") Madrasah ถูกสร้างขึ้น มันไม่ได้เป็นเพียงวิทยาลัยที่อยู่อาศัยสำหรับนักเรียน แต่ยังมีบทบาทของมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ มีอาคารหลักสองชั้นและลานภายในขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยเซลล์หอพักพร้อมแกลเลอรี่สี่แห่งตามแนวแกน อาคารมัสยิด (ดูรูป) ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกของลาน ห้องโถงใหญ่ของมัสยิดปิดทองอย่างอุดมสมบูรณ์

Siab bazaar เป็นตลาดศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในสามาคานค์ มีขายผลไม่ตามฤดู ถั่วชนิดต่างๆ เครื่องเทศ พืชผลทางการเกษตร ขนมพื้นเมือง ท่านสามารถซื้อลองทานได้

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เข้าที่พัก Platan หรือ Hotel Galaqsiya samarkand หรือเทียบเท่า

---
 • Poi-Kalon-Ensemble-Of-Kalan-Minaret
  Poi-Kalon-Ensemble-Of-Kalan-Minaret
 • Chorsu-Bazaar-Tashkent
  The-Ark-Fortress
 • Ismail-Samani-Mausoleum-Uzbekistan.jpg
  Ismail-Samani-Mausoleum
 • Bolo-Hauz-Mosqu
  Bolo-Hauz-Mosqu

วันที่ 22 เม.ย. สมาร์คานด์ - บูคาร่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางไปยังเมือง Bukhara โดยรถไฟ หรือ รถ

Ismail Samani Mausoleum เป็นสถานที่พำนักของอิสมาอิลซามานิ - อาเมียร์ที่ทรงพลังและมีอิทธิพลของราชวงศ์ Samanid ราชวงศ์เปอร์เซียที่ปกครองในเอเชียกลางในศตวรรษที่ 9 และ 10 หลังจาก Samanids สร้างความเป็นอิสระเสมือนจาก Abbasid Caliphate ในแบกแดด นอกเหนือจากอิสมาอิลซามานิแล้วสุสานยังเป็นที่เก็บศพของอาเหม็ดพ่อและหลานชายของเขานาสร์รวมถึงซากของสมาชิกคนอื่น ๆ ของราชวงศ์ซามานิด

The Ark Fortress เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมือง Bukhara ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งถูกสร้างและครอบครองในช่วงศตวรรษที่ 5 นอกเหนือจากการเป็นโครงสร้างทางทหารแล้วที่แห่งนี้ยังเป็นเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของป้อมปราการส่วนใหญ่ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของศาลราชสำนักต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในภูมิภาคโดยรอบบูคารา อาร์คเคยใช้เป็นป้อมปราการจนกระทั่งตกไปถึงรัสเซียในปี 2463 ปัจจุบันอาร์คเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติความเป็นมา

Bolo Hauz Mosque สร้างขึ้นในปี 1712 ตามคำสั่งของภรรยาของอีมูร อีกตำนานกล่าวว่า Emir Shakhmurad (1785-1800) สร้างขึ้นเพื่อการละหมาดในที่สาธารณะเพราะเขาชอบที่จะอยู่ท่ามกลางคนทั่วไป ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ซึ่งเป็นอาคารที่มีรูปแบบในการก่อสร้างประกอบด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่และมีความสูงมากด้านหน้าอาคารถูกประดับอย่างงดงามจากเสาไม้ที่มีความสูงซึ่งได้รับการแกะสลักเป็นลวดลายอันงดงาม

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเกิดจากนักบุญที่มีชื่อว่า ชัสห์มา อายุบ (Chashma Ayub) ได้ใช้ไม้เท้าเนรมิตบ่อน้ำนี้ขึ้นมาเพื่อรักษาโรคภัยให้กับชาวเมืองและเมื่อท่านเสียชีวิตลงศพของท่านก็ถูกฝังไว้ที่นี้ด้วยงรับดาดฟ้าหลังคามากกว่า 20ต้นและที่สำคัญสถานที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนาตั้งแต่ในสมัยกลางเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาอันยาวนาน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หอโพลิ คัลยาน (Poli Kalyan Ensemble and Minarat) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1127 โดนย อาสลาน ข่าน แห่งราชวงศ์คารานิค อยู่ในการปกครองของบูคาร่า และสามารถทำให้ผู้พบเห็นต้องตกตะลึงความโอ่อ่างดงาม รูปร่างของหอนี้ส่วนที่สูงที่สุดเป็นทรงกลม หอนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการเรียกประชุมชาวมุสลิมเพื่อมาทำละหมาด

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

โรงแรม Edem Plaza Hotel หรือ เทียบเท่า

---

วันที่ 23 เม.ย. บูคาร่า - ทาชเค้นด์

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

Shop for local handicrafts at the Trade domes and Lyabi House ชมไลอับบี เฮ้าซ์ (Lyab I Hauz) ซึ่งเป็นอารคารที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและอันร่มรื่นตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณริมสระน้ำขนาดใหญ่ มีต้นมัลเบอร์รี่ที่มีอายุหลายร้อยปีอยู่รอบๆบริเวณมุมสระ ความสำคัญของอาคารนี้ก็คือเป็นสถานที่ใช้สำหรับสอนศาสนาให้กับชาวเมืองโรงเรียนสอนศาสนา คูเคลดาสช์ Kukeldash ที่ถูกสร้างขึ้นทางด้านเหนือในปี ค.ศ. 1568-1569 และอีกสองด้านที่เหลือทางด้านตะวันตกจะถูกสร้างเป็นตำหนักสำหรับเป็นที่พัก คือ คานาค่า Khanaka สร้างในปี ค.ศ. 1620 และสำหรับด้านตะวันออกจะเป็นโรงเรียนสอนศาสนา คือ นาเดียร์ ดีวาน เบกี Nadir Divan Begi Madrasah ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1622 ปัจจุบันเป็นแห่งพักผ่อนย่อนใจของขาวเมืองและจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองต่างๆให้กับผู้มาเที่ย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

เดินทางไปยังสถานีรถไฟ เดินทางกลับ Tashkent

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าที่พัก Simma Hotel spa & water park or Uzbekistan Hotel หรือ เทียบเท่า


วันที่ 24 เม.ย. ทาชเค้นด์ - อามาตี คาซัคสถาน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

10.00 น. นำท่านไปยังสนามบิน ทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน

13.20 น. เดินทางไปยังอามาตี คาซัคสถาน โดยสายการบิน AirAstana KC
128
14.50 น. ถึงอามาตี

01.05 น เดินทางกลับ กทม โดยสายการบิน Air Astanan

เที่ยวบิน KC 931 

---

วันที่ 25 เม.ย. อามาตี - กรุงเทพฯ

08.55 น. สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและการจราจร และอื่นๆที่ควบคุมไม่ได้

 อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ

ค่าวีซ่า คาซัคสถาน /อุซเบกิสถาน

ราคานี้ยังรวมค่าสมัครวิ่ง

---

 อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ 30 USD/ทริป/ท่าน

ค่าตั๋วเครื่องบินไป ชั้น ประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–อัลมาตี โดยสายการบิน Air Astana ( KC )/ อัลมาตี - ทาชเค้นท์ / ทาชเค้นท์ - กรุงเทพฯ

ค่าตั๋วเครื่องบินไป ชั้น ประหยัด (Economy Class)
1)กรุงเทพฯ–อัลมาตี โดยสายการบิน Air Astana ( KC )
2)อัลมาตี - ทาชเค้นท์ /ทาชเค้นท์ - อัลมาตี โดยสายการบิน Air Astana ( KC )(ไป-กลับ)
3)ทาชเค้นท์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Astana ( KC )
ราคาเริ่มต้น 23,000 บาท ขึ้นอยู่กับวันออกตั๋วเครื่องบิน

หรือ สายการบิน Air Astanan และ อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ ชั้น ประหยัด (Economy Class)
1) กรุงเทพฯ–อัลมาตี โดยสายการบิน Air Astana ( KC )
2) อัลมาตี - ทาชเค้นท์ โดยสายการบิน Air Astana ( KC )
3) ทาชเค้นท์ - กรุงเทพฯ - สายการบินอุซเบกิสถาน กลับเช้าถึงเย็น
ราคาประมาณ 32,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม
Age categories
1 Age categories of 42 km 195 m marathon:
 18-24 years old;
 25-29 years old;
 30-39 years old;
 40-49 years old;
 50-59 years old;
 Older than 60 years old.
2 Age categories of 21 km 97,5 m half marathon:
 Older than 18 years old.
3 Age categories of 10 km distance:
 15-17 years old;
 Older than 18 years old.
4 Age categories of 3 km children’s distance:
 10-14 years old;

 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


  เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 30 วัน ออกตั๋วณวันจอง ตั๋วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้
  หากไม่ชำระส่วนที่เหลือถือว่าท่านไม่ร่วมเดินทางกับเรา ทางบริษัทจะยืดเงินมัดจำเต็มจำนวนเนื่อด้วยทุกอย่างต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนแล้วเต็มจำนวน ไม่สามารถคืนเงินจองได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

  ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 • ไม่สามารถคืนเงินจองได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม จ่ายเงินครบแล้วไม่สามารถเดินทางได้ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้

 ติดต่อสอบถาม LERTSIRI TRAVEL License No.51/00558
 Line ID: @lertsiri9
 โทร. 084-653-7055, 02-931-9779