Seoul Marathon

5 Days 3 Nights Hotel 4 Star ,Hotel 5 star 19-23 March 2020


Package Seoul Marathon 2021

20-22 มีนาคม 2564

โรงแรมในตัวเมืองสามารถเดินไปยังจุดปล่อยตัวได้

รวมค่าสมัครวิ่ง

พาท่องเที่ยววันก่อนแข่งและหลังแข่ง

ไม่ลงร้านโสม สมุนไพรเกาหลี

มี 2 ระยะ Full Marathon และ 10 KM

Package

โรงแรม 5 ดาว Four Seasons Hotel

 • A : รวมตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ราคา 89,990 บาท/ท่าน สำหรับเตียงเดี่ยว King Size, ราคา 92,990 บาท / ท่าน สำหรับ Twin Bed room
 • B : ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 72,990 บาท/ท่าน สำหรับเตียงเดี่ยว King Size, ราคา 75,990 บาท/ท่าน สำหรับ Twin Bed room
  หมายเหตุ: นอนห้องละ 2 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 23,900 บาท

โรงแรม 4 ดาว Shilla Stay Gwanghwamun

 • A : รวมตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ราคา 75,990 บาท/ท่าน
 • B : ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 58,990 บาท/ท่าน
  หมายเหตุ: นอนห้องละ 2 ท่าน หากต้องการพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 17,900 บาท

หากต้องหารซื้อตั๋วเครื่องบินสายการบินอื่นโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ เพิ่มเพื่อน
ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์คิดตามราคาจริง ณ วันออกตั๋ว ราคานี้ใช้ได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

ราคานี้สำหรับมีผู้ร่วมเดินตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป หากผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์คิดราคาตามผู้เดินทางจริง ราคาอาจเพิ่มขึ้น

Travel Korea


Day 1: วันที่ 19 มีนาคม 2564 :สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน เกาหลีใต้

ท่านสามารถเช็คอินตามสายการบินที่ท่านซื้อ


Seoul-Marathon-2020

Gwanghamun พระเจ้าเชจง ผู้คิดค้นอักษรเกาหลี

<center>

Gwanghamun-Seoul-Marathon


Cheonggyecheon-Stream


Gyeongbokgung-Palace


รับเบอร์


Day 2: วันที่ 20 มีนาคม 2564 : รับสนามบิน อินชอน - พาไปรับเบอร์ - ส่งโรงแรม- ช็อปปิ้ง เมียงดง -Gyeongbokgung Palace-คลองชองกเยชอน

--- น.ออกเดินทางไปยังสนามบินอินชอนเที่ยวบิน

และผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินดินชอน

10.00 น เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินอินชอน

นำท่านไปยังโรงแรม

นำท่านไปรับเบอร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ท่องเที่ยว Gyeongbokgung Palace พระราชวังเคียงบ็อคคุง พระราชวังเคียงบก ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ และเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สุด ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน
(รวมค่าเข้า)

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร บางครั้งมีการจัดโคมไฟอย่างสวยงาม ขึ้นอยุ่กับช่วงเวลา วัยรุ่นเกาหลีนิยมพาคู่รักมาเดินเล่น นั่งเล่นริมคลองแห่งนี้ น้ำไหลผ่านเย็นสบาย

ช็อปปิ้ง เมียงดง เป็นศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นเกาหลี มีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ร้านอาหารมากมาย

อิสระอาหาร อาหารเย็น

ส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม Aventree Jongno Hotel หรือ เทียบเท่า


Seoul-Marathon

Day 4 : วันที่ 24 มีนาคม 2564 :วันแข่ง

Full Marathon จากโรงแรมท่านสามารถเดินไปยังจุดปล่อยตัวได้ ส่วน 10KM พานั่งรถไฟฟ้าไปส่งยังจุดปล่อยตัว

โรงแรม 4 ดาวทุกระยะใช้รถไฟฟ้ามายังจุดปล่อยตัว เนื่องด้วยมีการปิดการจราจร

รับประทานอาหารเช้า โรงแรม นำท่านไปยังจุดปล่อยตัว สามารถเดินได้

13.30 น.รถรับกลับจากจุดเข้าเส้นชัยมายังโรงแรม อิสระพักผ่อน

 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ส่งโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม Aventree Jongno Hotel หรือ เทียบเท่า


Seoul-Tower


Flower-Gradent-Olimpic-Park


Olimpic-Park


Olimpic-Park

## <i class="fa fa-calendar"style="color:#4b72fb"></i> **Day 4 : วันที่ 22 มีนาคม 2564 - สวนสนุก lotte world - ช็อปปิ้งของฝาก ห้าง Lotte Mart - Olympic Park **

รับประทานอาหารเช้า โรงแรม

<i class="fa fa-bus"style="color:#4b72fb"></i> **Olympic Park** ชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาล และสวนอื่นๆโดยรอบ อิสระให้ท่านเลือกชมถ่ายภาพตามสะดวก หากท่านอยากปั่นจักรยานชมสวนก็สามารถเช่าได้ภายในสวน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 500 ต่อคัน นั่งได้ 2-4 ท่าน 

Day 5 : วันที่ 24 มีนาคม 2564 -Seoul-Tower - กลับ กทม

รับประทานอาหารเช้า โรงแรม

โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน ท่านสามารถมองเห็นวิวกรุงโซลได้โดยรอบ คู่รักนิยมมาคล้องกุญแจเป็นความเชื่อว่าเมื่อมาคล้องกุญแจคู่รักด้วยกันแล้วรักจะยืนยาวชั่วนิรันดร์ ดังนั้นเราจะเห็นกุญแจเต็มไปหมดหลากหลายสีและสวยงามไปอีกแบบ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมวิว (หากต้องการขึ้นดูวิวบนยอดหอคอยมีค่าเข้า ไม่รวมค่าขึ้นยอดหอคอยประมาณ 9,000 วอน)

ให้ทานซื้อของฝากที่ Lotte world หรือ ร้านของฝากก่อนไปสนามบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา ของฝากอาทิเช่น สาหร่าย กิมจิ สตอเบอร์รี่ สาลี่เกาหลี อื่นๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น นำท่านส่งสนามบิน อินชอน เดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพ

---น เครื่องบินออกจากสนามบินอินชอน เกาหลีใต้

---น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องด้วยสภาพอากาศ การจราจร เวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง

 • หากผู้จัดงานมาราธอนเลื่อนวันแข่งหรือยกเลิกงานแข่งทางบริษัทเราเป็นเพียงตัวแทนในการประสานงานไม่สามารถรับผิดชอบในส่วนนี้ได้ แต่เราจะปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวให้แก่ท่านตามความเหมาะสม

. ราคานี้รวม
ที่พัก 3 คืน นอนห้องละ 2 ท่าน ท่านไม่สามารถเลือกชนิดของห้องพักได้ เนื่องด้วยในช่วงดังกล่าวห้องพักมีชนิดห้องแต่ละแบบจำกัด (Twin bed room/Double bed room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักตามชนิดที่มีอยู่
รถรับส่งตามโปรแกรม
ค่าสมัคร วิ่ง
ค่าอาหาร เช้า 3 มื้อ /อาหารเที่ยง 3 มื้อ /เย็น 2 มื้อ
เจ้าหน้าที่ประสานงานที่เกาหลีพูดไทยหรืออังกฤษ
ค่าVat 7%


.ราคานี้ไม่รวม
ค่าทริปไกด์และคนขับรถที่เกาหลี 1,000 บาท/ท่าน ขอเก็บพร้อมค่าทัวร์
หัวหน้าทัวร์จากไทย
รถรับส่งนอกเหลือ จากที่ระบุ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
อื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม

หากท่าน ไม่ผ่าน กรมตรวจคนเข้าเมือง บริษัททัวร์ ไม่สามารถคืนเงินท่านได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตลอดทริป ได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนเดินทาง

.การชำระเงิน

 • จ่ายเงินเต็มจำนวน
 • ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
 • กรณีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจำนวนคนที่เดินทางจริง

. การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกทุกกรณี เก็บเงินเต็มจำนวน
 • ขอสงวนสิทธิ์ ต้องมีผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 15 ท่าน ขึ้นไปหากต่ำกว่านั้นขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงราคาตามจำนวนผู้เดินทางจริง

สนใจ Line Id : @lertsiri9 มีเครื่องหมาย@ด้วย
เพิ่มเพื่อน
โทร.084 653 7055 ,02 931 9779
e-mail: [email protected]
kakao : nampuengsiri