มูลนิธิ Big C และ ผอ.ผู้บริหาร โรงเรียนสวายสอ

เลิศสิริทราเวล พาคณะทัวร์ มูลนิธิ Big C และ ผอ.ผู้บริหาร โรงเรียนสวายสอ เที่ยวกัมพูชา